Pražskí hygienici pri prvej kontrole bývalej budovy Ústredných telekomunikácií na Olšanskej ulici, kde sa budú odstraňovať materiály obsahujúce azbest

20. januára 2023 | Editoriál
● tlačová správa Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy

V nadväznosti na včerajšie oznámenie Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy (ďalej len “HSHMP”) o zabezpečení nepretržitého dozoru nad odstraňovaním materiálu obsahujúceho azbest z bývalej budovy Ústredných telekomunikácií (ÚTB) v Prahe 3 na Olšanskej ulici dnes pražskí hygienici osobne navštívili stavenisko, aby skontrolovali stanovenie zásad ochrany zdravia pri práci a zabezpečili stavebno-technickú pripravenosť na prácu s azbestom. Stalo sa tak pred začiatkom opisovaných demontážnych prác.

Samotné práce sa začnú 21. januára, kontrolované pásmo je pripravené

Samotná sanácia materiálu obsahujúceho azbest, konkrétne trojvrstvovej asfaltovej strešnej krytiny, sa začne v sobotu 21. januára 2023. Počas dnešného miestneho zisťovania hygienici skontrolovali pripravené uzavreté kontrolované pásmo na príslušnej časti strechy budovy D. Toto pásmo je vybudované z drevenej konštrukcie, zakryté hrubostennou plachtou a utesnené montážnou penou, viacúčelovou páskou a sponkami. Kontrolovaná zóna bola riadne označená výstražnými, zákazovými, príkazovými a informačnými symbolmi a informáciami.

Zdroj: HSHMP


Zdroj: HSHMP

Zdroj: HSHMP

Prípadnému úniku azbestových vlákien do okolia zabraňujú dobre navrhnuté dekontaminačné komory

Komory na dekontamináciu osôb a materiálu sú prepojené s kontrolovaným pásmom. Tie zabraňujú úniku azbestových vlákien z kontrolovaného pásma do okolitého prostredia prostredníctvom pohybu osôb a materiálov. Na zabezpečenie podtlaku v kontrolovanom pásme sa používajú nainštalované filtračné a odsávacie jednotky s hepafiltráciou. Filtre sa budú pravidelne meniť. Meranie podtlaku v kontrolovanom pásme bude zabezpečené monitorovacím zariadením. Skúška vykonaná v rámci inšpekcie potvrdila vytvorenie dostatočného podtlaku.

Zdroj: HSHMP

Odstránenú strešnú krytinu vždy zabalia do plastovej fólie

Odstránená strešná krytina bude zabalená do plastovej fólie, riadne označená, presunutá cez žľab na dekontamináciu materiálu do kontajnera a následne zlikvidovaná na skládke nebezpečného odpadu.

Merania vždy vyhodnocujú hygienici

V rámci kontroly sa HSHMP predloží protokol o meraní koncentrácie respirabilných azbestových vlákien v ovzduší pred zrušením kontrolného pásma. Zrušenie všetkých bezpečnostných opatrení vrátane kontrolného pásma sa uskutoční až na základe uspokojivých výsledkov meraní.


Zdroj: HSHMP

Akcia stále v hľadáčiku hygienikov

HSHMP venuje zvýšenú pozornosť odstraňovaniu materiálov obsahujúcich azbest a plánuje vykonávať ďalšie neohlásené kontroly zamerané na dodržiavanie opatrení na minimalizáciu zdravotných rizík počas ďalších prebiehajúcich prác. Informácie o priebehu prác na UTB budú priebežne aktualizované.

Zdroj: HSHMP

Praha, 20. januára 2023

Hygienická stanica hlavného mesta Prahy

Súvisiace články

Prečo je na Slovensku azbest taký rozšírený?
Pozor na zvýšené hodnoty azbestu v školách a škôlkach