Azbest – tichý zabijak

Počuli ste už o ňom? Je to azbest. Azbest je prírodná surovina zložená z minerálnych vlákien. V minulosti sa kvôli svojim izolačným a ohňovzdorným vlastnostiam pridával do rôznych stavených materiálov.

Ľudia, ktorí sú vystavení vdychovaniu vysokej úrovne azbestových vlákien sú vo zvýšenej miere ohrození vznikom rakoviny pľúc alebo ďalším, život ohrozujúcim pľúcnym ochoreniam. Toto riziko sa zvyšuje počtom vdýchnutých vlákien, a samozrejme, je znásobené fajčením (hovorí sa o 50%- 90% znásobení rizika). Príznaky ochorenia sa prejavujú až 20 – 30 rokov po prvom vystavení sa účinkom azbestu. Musíme však pripomenúť, že rizikovými skupinami sú ľudia dlhodobo vystavovaní vysokým úrovniam tohto materiálu.

Azbest je nebezpečný vtedy, ak je jeho štruktúra narušená a uvoľnené vlákna sa dostávajú do vzduchu a sú vdychované do pľúc. Ak v ohrozenom priestore zostávajú vlákna dlhú dobu, riziko ochorenia sa samozrejme zvyšuje.

Na čo sa využíval azbest?

Až v roku 1999 bol Európskou komisiou vydaný zákaz používania všetkých druhov azbestu, ktorý je zaradený do 1. skupiny dokázaných karcinogénov. V stavebnom priemysle sa azbest najčastejšie používal pri výrobe strešnej krytiny, dobre známeho eternitu, potrubí (vodovodné rozvody a kanalizačné siete) a stúpačiek.

Aj v súčasnosti sa s azbestom môžeme stretnúť pri fasádach, obkladoch vonkajších plášťov budov, bol používaný na výrobu izolačných panelov, podláh, kachličiek, izolácií pri vykurovacích telesách a kotloch.

Využíval sa aj v automobilovom priemysle, pri brzdových doštičkách, používal sa ako nehorľavá nestreková hmota či protipožiarna izolácia a pod.

Ideálnym spôsob, ako predchádzať rizikám, je zamedziť prístup k oblasti, kde sa vyskytuje azbest a zbaviť sa ho. Likvidáciu azbestu neodporúčame vykonávať vlastnými silami z pochopiteľných, vyššie spomínaných príčin. Odstránenie tohto materiálu môžu vykonávať len špecializované, certifikované firmy s vyškolenými profesionálmi kvalifikovanými na manipuláciu s nebezpečným materiálom.

Nesprávne odstránenie azbestu môže zvýšiť zdravotné rizikách pre vás a vašu rodinu.

Ak máte doma azbest alebo si nie ste istí, pripadne sa rozhodujete o kúpe nehnuteľnosti a chcete vedieť, či sa v nej náhodou nenachádza azbest, obráťte sa na nás.

Súvisiace články