Likvidácia azbestu v interiéri

Kvalita bez kompromisov.
Preberáme zodpovednosť za dokonalé odstránenie azbestu z interiérov budov. Svojou prácou chránime zdravie nielen svojich pracovníkov, ale aj zdravie ostatných užívateľov z radov verejnosti, ktorým má daná budova slúžiť po ukončení rekonštrukcie. 

docistavanie-priestoru-vysavac-hepafilter-azbest-interier-dilmun-system

Ako postupujeme pri likvidácii azbestu v interiéroch?

Prípravná fáza

Na získanie povolení pre odbornú demontáž materiálov s obsahom azbestu treba rátať s 30 dňovou lehotu.

Likvidácia azbestu

Práce vykonávame v uzatvorenom kontrolovanom pásme s vytvoreným podtlakom. V kontrolovanom, verejnosti neprístupnom pásme, používame špeciálne zariadenie na stabilizáciu azbestových častíc, odsávanie azbestového prachu a čistenie vzduchu.

Bezpečie je prioritou

Pri likvidácii azbestu v interiéroch vždy kladieme dôraz na vyčistenie priestoru tak, aby sa po skončení prác na mieste nenachádzali azbestové vlákna a aby bol priestor bezpečný na pohyb ľudí a nebolo ohrozené verejné zdravie.

Dôsledná dekontaminácia

Po ukončení prác priestor, kde prebiehala sanácia azbestu, toto miesto dekontaminujeme vysokovýkonnými vysávačmi s HEPA filtrami. Na záver vykonáme záverečné, vysokocitlivé kontrolné meranie koncentrácie respirabilných vlákien.

Bezplatná konzultácia

Cenu stanovujeme na základe m2 a náročnosti likvidácie v interiéroch budov.

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

Cena závisí od nutnosti stavby pomocného lešenia, opláštenia budovy ci vzdialenosti od najbližšej skládky nebezpečného odpadu.

Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Metráž v m2 *
Doplňujúce informácie napr typ azbestu, poznámky atď.

Vo vnútri budov môžete na azbest naraziť v rôznych podobách

Najčastejšie ide o interiérové, dupronitové priečky, podhľady, obklady, izolačné panely v medzistenách a stropoch.

Môžete sa s nimi stretnúť v starších verejných budovách postavených pred rokom 1990, ktoré sa využívajú na účely ako kancelárie, školy, škôlky, ubytovne či domovy sociálnych služieb.

V starších bytových domoch sa azbest najčastejšie nachádza v stropných podhľadoch vo vstupných vestibuloch, spoločných priestoroch a v pivniciach, ale aj na balkónoch alebo vo forme rôznych izolačných a obkladových dosiek, buď po obvode alebo v základoch domu.

Stúpacie rozvody, ktoré sa nachádzajú najmä v starších typoch panelákov v podobe kanalizačných rúr a ventilačných šachiet. V dôsledku ich opotrebenia dochádza často k haváriám potrubia a veľkým škodám na bytovom dome.

kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem
kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem

O NÁS

O NÁS

Žite bez strachu o svoje zdravie. Odovzdáme vám bezpečný priestor vyčistený od tých najmenších abzestových vlákien.

 

Žite bez strachu o svoje zdravie. Odovzdáme vám bezpečný priestor vyčistený od tých najmenších abzestových vlákien.

Meranie prítomnosti azbestu

Nie ste si istí, či ide o azbest?

Zabezpečujeme odber a analýzu vzoriek vzduchu a sporného materiálu, ktorá odhalí prítomnosť nebezpečných azbestových vlákien.

  • Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu spracováva akreditované laboratórium podľa platných noriem EÚ.
  • Odber vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy. Obery môže vykonávať len akreditovaná osoba.
  • Výsledkom analýzy je protokol akceptovaný slovenskými úradmi.
  • Protokol je platný a akceptovaný v rámci celej EÚ.
  • Primeraná cena a doba analýzy (doba od odberu vzorky po protokol z laboratória).

Referencie od našich zákazníkov

Výborná komunikácia s manažérmi, ale aj s pracovníkmi na stavbe.
Tomáš Brečka, IZOLA Košice
Veľmi dobrá a kvalitná robota..
STAVSTROJ združenie s. r. o.

Partneri

Chcete vedieť viac?

Hodnoty vzoriek vonkajšieho ovzdušia odobratých v jednej z budov bývalého areálu ÚTB v Prahe, kde sa odstraňujú materiály obsahujúce azbest, sú vyhovujúce

Pražská Hygienická stanica neohlásene kontrolovala odstraňovanie azbestu v budove bývalých telekomunikácií na Olšanskej ulici. Zamerala sa najmä na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a meraní. Výsledky preukázali účinnosť zariadení a bezpečnú prácu s azbestom. V kontrolách sa bude pokračovať aj naďalej.

Ďalšie služby

azbest_na_streche_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu na streche

Eternit na strechách nájdete vo vlnitej podobe alebo v podobe hladkej krytinovej škridle, v rôznych farebných variantoch. Okrem striech môže byť eternit umiestnený aj ako obklad na fasádach domov.

Likvidácia boletických panelov

Fasádny alebo boletický panel alebo systém ľahkého opláštenia stavieb. Nachádza sa najmä vo verejných budovách, budovách občianskej vybavenosti, nemocniciach, školách či škôlkach.

azbest_v_priemysle_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu v priemysle

Unimobunky, tesnenia kotlov a technologických zariadení, lávky káblových rozvodov, či protipožiarne nástreky na kovových konštrukciách. Poškodenie takýchto nástrekov počas manipulácie, údržby, opráv a demolácie, spôsobí kontamináciu okolia azbestovým prachom vo vysokých koncentráciách.

Meranie prítomnosti azbestu v materiáloch a ovzduší

Pozor, azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom. Odberu vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy.