Často kladené otázky

Cenu za m2 odborne odstráneného azbestu nedokážeme jednotne stanoviť. Výška ceny totiž závisí od m2, od nutnosti pristavenia pomocného lešenia, opláštenia budovy, od potreby použitia špeciálnych odsávacích zariadení či od vzdialenosti najbližšej skládky nebezpečného odpadu. V cene sú už zahrnuté všetky povolenia, vypracovanie dokumentácie a správne poplatky pre regionálny úrad verejného zdravotníctva a okresný úrad životného prostredia. Ozvite sa nám a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú a bezplatnú cenovú kalkuláciu šitú na mieru vašim požiadavkám.
Niekedy sa stáva, že v procese rôznych rekonštrukčných prác narazíte na azbest a potrebujete ho zlikvidovať. Zákon stanovuje 30 dňovú lehotu na získanie špeciálneho povolenia na odbornú demontáž materiálov s obsahom azbestu. Všetky potrebné povolenia zabezpečujeme v rámci našich služieb.

Produkty na vašej záhrade by sa mohli kontaminovať len v prípade neodbornej manipulácie s azbestovým materiálom. Pri profesionálnej likvidácii azbestu nemôže dôjsť k neželanému znečisteniu okolia. Pred demontážou vždy stabilizujeme azbestový povrch, aby sme zabránili úniku azbestových vlákien a neohrozovali sme ľudí a okolité prostredie. Penetračný postrek, ktorý používame je zdravotne nezávadný. Po skončení našej práce sa nemusíte obávať žiadneho ohrozenia. Azbest odvezieme na skládku nebezpečného odpadu vo vzduchotesných vreciach označených ako nebezpečný odpad.

Rozhodne sa nikdy do likvidácie starej azbestovej strechy nepúšťajte sami alebo to nenechávajte na nešpecializovanú firmu. Firma bez oprávnenia na likvidáciu azbestu nemá odpad ako zlikvidovať. Pri odvoze na skládku hrozí trestné oznámenie za neodbornú manipuláciu, nakladanie a zneškodnenie nebezpečného odpadu. Skládky nebezpečného odpadu preberajú len špeciálne zabalený a označený azbest len od firmy s povolením a odbornou spôsobilosťou. Najhoršie na tom je, že sa nedodržiava predpísaný pracovný postup, ktorý je nevyhnutý pri bezpečnej likvidácii azbestu. Do ovzdušia a okolia sa dostáva azbestový prach, ktorého sa nemáte ako zbaviť bez špecializovaných vysávačov s mikrofiltrami a dôsledným uprataním.

Je na mieste obávať sa, že sa azbestové mikrovlákna môžu dostať až k vám. Ak si nie ste istí, či sa azbest zo strechy likviduje odborným spôsobom, môžete si to overiť na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorý má nad odstraňovaním azbestových materiálov dohľad, schvaľuje plán prác a vydáva povolenie na každú akciu. Pred realizáciou odbornej likvidácie azbestu musí každá špecializovaná firma informovať tento úrad o začatí prác. Ak tieto práce nie sú nahlásené, musí úrad začať konať. V krajnom prípade sa môžete obrátiť aj na Políciu, ktorá takéto konanie berie ako ohrozenie verejného zdravia.
Ak zistíte, že bol vo vašom okolí odstránený azbest neodborne (a to najmä v interiéri) a obávate sa rizika, ktoré spôsobuje, je potrebné priestor dokonale vyčistiť. Vieme vám s tým pomôcť. Disponujeme všetkou potrebnou technikou, špeciálnymi vysávačmi s mikrofiltrami. Ak chcete mať 100 % istotu, že bude priestor bezpečný, môžeme na záver urobiť kontrolné meranie a vyhodnotenie koncentrácie respirabilných abzestových vlákien.
Toto určite neodporúčame. Čím staršia azbestová strecha je, tým je to horšie. Azbest po cca 30 rokoch začína zvetrávať a do ovzdušia sa dostávajú nebezpečné čiastočky. Stačí aj malý zásah do narušeného materiálu a rakovinotvorné mikrovlákna sa začnú víriť vo vašom bezprostrednom okolí. Zachytávajú sa na pokožku, oblečenie, zariadenie. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc a neskôr môžu spôsobiť rakovinu.
Je nám ľúto, ale nie je to možné. Uvedomujeme si, že likvidácia starej azbestovej strechy je pomerne nákladná, žiaľ cenu ovplyvňuje najmä odvoz a likvidácia odpadu na skládke nebezpečného odpadu. Napriek tomu však odporúčame, nedemontovať azbest/eternit svojpomocne. Kvalifikovaná firma dodržiava bezpečnostné pracovné postupy, disponuje ochranným oblečením, maskami so špeciálnymi filtrami. Po neodborne odstránenom azbeste zostávajú v okolí mikročiastočky azbestu, ktorých sa nezbavíte.
Bohužiaľ, v takomto prípade odporúčame obrátiť sa na miestne špecializované spoločnosti na demontáž azbestu. Radi by sme vám pomohli, ale nebezpečný odpad nie je možné prevážať cez hranice. Vieme vám však pomôcť s meraním prítomnosti azbestových vlákien.

Nenašli ste čo ste, čo ste hľadali?

Kľudne sa pýtajte. Položte otázku vyplnením formulára  alebo nám zavolajte.