Meranie prítomnosti azbestových vlákien v materiáloch a ovzduší

Kvalita bez kompromisov. Azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom. Vyhnite sa nečakaným prekvapeniam a nenavyšujte rozpočet pri rekonštrukcii budovy. Zabezpečujeme odber a analýzu vzoriek vzduchu a materiálu, ktorá odhalí prítomnosť nebezpečných azbestových vlákien.

Prečo realizovať stavebno – technické prieskumy a meranie prítomnosti azbestu v materiáloch a ovzduší

Projektová dokumentácia niekedy nestačí

Pri revitalizácii verejných a administratívnych budov postavených pred rokom 1999 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná. V pôvodných projektových dokumentáciách častokrát chýbajú podstatné časti, z ktorých by bolo možné získať požadované informácie.

Odber vzoriek na prítomnosť azbestu

Odberu vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy. Túto činnosť môže vykonávať len oprávnená a odborne spôsobilá osoba.

Riziko rekonštrukcie bez prieskumu

Pri prácach bez stavebno - technického prieskumu na prítomnosť azbestu, nie je možné na 100 % odhadnúť, do akého materiálu sa zasiahne. Na azbest sa preto mnohokrát narazí až počas rekonštrukcie. Odporúčame preto realizovať prieskum pred začiatkom stavených prác. Zamedzí sa tak ohrozeniu zdravia verejnosti a predraženiu investície.

Výsledky z akreditovaného laboratória

Analýza odobratých vzoriek je vykonávaná akreditovaným laboratóriom a podľa platných noriem EÚ. Výsledkom analýzy je protokol akceptovaný slovenskými úradmi. Protokol je platný a akceptovaný v rámci celej EÚ.

Bezplatná konzultácia

Cenu stanovujeme individuálne, na základe osobnej konzultácie s   vami.

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

Cena závisí od množstva, typu a spôsobu odobraných vzoriek.

Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Doplňujúce informácie napr. metráž, typ azbestu, atď.
Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Doplňujúce informácie napr. metráž, typ azbestu, atď.

Kde sa môžete stretnúť s azbestom

Azbest na streche – eternit

Eternit na strechách nájdete vo vlnitej podobe alebo v podobe hladkej krytinovej škridle, v rôznych farebných variantoch. Okrem striech môže byť eternit umiestnený aj ako obklad na fasádach domov.

Fasádny boletický panel

Fasádny alebo boletický panel je u nás pomerne rozšírený. Často ho vídame najmä na verejných budovách. Z vonkajšej strany ho tvorí farebný sklenený panel, pričom jeho vnútorná časť pozostáva z azbesto-cementových dosiek.

Azbest v interiéri

Interiérové priečky, izolačné panely v medzistenách a stropoch. Často sa nachádzajú v starších budovách – kanceláriách, školách, škôlkach či ubytovniach. Najčastejšie zloženie dupronitových priečok je azbestová doska – sklená vata – azbestová doska.

Azbeste v priemyselných stavbách

Najčastejšie sa s ním stretávame v podobe protipožiarnych nástrekov na kovových konštrukciách. Poškodením takýchto nástrekov počas manipulácie, údržby, opráv a demolácií môžu spôsobiť kontamináciu okolia azbestovým prachom vo vysokých koncentráciách. Ide totiž o málo pevné a lámavé materiály, ktoré azbestové vlákna slabo viažu. Okrem nástrekov sa azbest v priemysle nachádza v tesneniach kotlov a technologických zariadení alebo lávkach káblových rozvodov.

Azbest v bytových domoch

Najčastejšie sa s ním stretneme v stropných podhľadoch vo vstupných vestibuloch, spoločných priestoroch a pivniciach. Okrem toho aj na balkónoch alebo vo forme rôznych izolačných a obkladových dosiek, buď po obvode alebo v základoch domu.

Azbest v stúpacích rozvodoch

Nachádzajú sa najmä v starších typoch panelákov v podobe kanalizačných rúr a ventilačných šachiet. V dôsledku ich opotrebenia dochádza často k haváriám potrubia a veľkým škodám na bytovom dome.

likvidacia_azbestovej_strechy_dilmunsystem_1
likvidacia_azbestovej_strechy_dilmunsystem_1

O NÁS

Nie ste si istí, či ide o azbest?Zabezpečujeme odber a analýzu vzoriek vzduchu a materiálu, ktorá odhalí prítomnosť nebezpečných azbestových vlákien.

Pre viac informácií kliknite na naše referencie

Chcete vedieť viac?

dilmun-likvidacia-eternitu2

Syndróm chorých budov – nepodceňujte riziko azbestu

EÚ začína zavádzať novú legislatívu o prítomnosti azbestov v budovách na predaj. Slovensko zatiaľ nie.
Nový zákon umožňuje predaj len takých nehnuteľností, z ktorých bol azbest odstránený. Na Slovensku zatiaľ táto legislatíva nie je zavedená.

likvidacia_azbestovej_strechy_detail_dilmunsystem

Pri rekonštrukcii budov môže dôjsť ku kontaminácii azbestom

Najväčšie riziko kontaminácie predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. V školách a škôlkach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch, kancelárskych či administratívnych budovách, ktoré boli postavené pred rokom 1990 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná.

cigareta_rakovina_pluc-1024x648-1

Rastie výskyt rakoviny pľúc u ľudí, ktorí nikdy nefajčili

V dôsledku zvýšeného výskytu karcinogénov v prostredí sa rakovina pľúc môže vyvinúť aj bez dlhodobého fajčenia. K jedným z najrizikovejších kontaminantov patrí, vzhľadom na rozsiahle použitie v stavebnom priemysle a doprave v posledných 50 rokoch, azbest. Na Slovensku sa azbest stáva veľkou hrozbou pre bežnú populáciu.

Ďalšie služby

azbest_na_streche_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu na streche

Eternit na strechách nájdete vo vlnitej podobe alebo v podobe hladkej krytinovej škridle, v rôznych farebných variantoch. Okrem striech môže byť eternit umiestnený aj ako obklad na fasádach domov.

Likvidácia azbestu v interiéri

Interiérové, dupronitové priečky, izolačné panely v medzistenách a stropoch, podhľady či obklady. Azbest v interiéri sa najčastejšie nachádza v starších budovách – kanceláriách, školách, škôlkach či ubytovniach.

Likvidácia boletických panelov

Fasádny alebo boletický panel alebo systém ľahkého opláštenia stavieb. Nachádza sa najmä vo verejných budovách, budovách občianskej vybavenosti, nemocniciach, školách či škôlkach.

azbest_v_priemysle_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu v priemysle

Unimobunky, tesnenia kotlov a technologických zariadení, lávky káblových rozvodov, či protipožiarne nástreky na kovových konštrukciách. Poškodenie takýchto nástrekov počas manipulácie, údržby, opráv a demolácie, spôsobí kontamináciu okolia azbestovým prachom vo vysokých koncentráciách.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@dilmunsystem.sk