Členstvo v EDI

Sme hrdým členom Európskeho dekontaminačného inštitútu (EDI).

Čo je EDI

European decontamination institute (EDI) funguje ako platforma pre profesionálov pôsobiacich v oblasti dekontaminácie nebezpečných látok zo stavieb. Členmi sú profesné asociácie, ako aj konkrétne spoločnosti pracujúce v tomto sektore.

Ciele členov EDI:

Play Video

Prečo sme sa stali členom EDI

Zdieľanie osvedčených postupov

Sme členom pracovnej skupiny k téme odstraňovania nebezpečných materiálov zo stavieb, kde si vymieňame informácie o overených pracovných postupoch.

Prístup k najaktuálnejším informáciám

Sme pravidelne informovaní o zmenách a nových trendoch ovplyvňujúcich naše odvetvie. Zároveň máme priamy prístup k informáciám o najlepších technológiách a postupoch na trhu.

Možnosť sieťovania

Ako členovi EDI sa nám naskytá príležitosť komunikovať a spolupracovať s kľúčovými odborníkmi a spoločnosťami v oblasti likvidácie azbestu z celej Európy.

Posilnenie našej dôveryhodnosti

Partnerstvo s EDI demonštruje náš záväzok k najvyšším štandardom bezpečnosti a kvality práce pri odstraňovaní azbestových materiálov zo stavieb.