Likvidácia azbestu v priemysle

Kvalita bez kompromisov.
Najväčšie riziko kontaminácie azbestom predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných a priemyselných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest.
Preberáme zodpovednosť za dokonalé odstránenie azbestu aj v náročných podmienok v rámci priemyselných stavieb. Odovzdáme vám priestor vyčistený od tých najmenších azbestových vlákien

protipoziarny_nastrek_likviddacia_azbestu_priemysel_dilmunsystem

Ako postupujeme pri likvidácii azbestu v priemyselných budovách?

Prípravná fáza

Zisťovanie prítomnosti azbestových materiálov štandardným spôsobom, teda z pôvodnej projektovej dokumentácie, prípadne aj fyzickej obhliadky objektu nemusí byť mnohokrát dostačujúce. Preto odporúčame vypracovanie stavebno-technického prieskumu a zameranie skutočného stavu budovy, aby sme identifikovali presný rozsah a skladbu použitých materiálov a konštrukcií.

Likvidácia azbestu

Stavebno-technický prieskum realizujeme aj počas prevádzky budovy, rovnako ako aj samotnú likvidáciu azbestu zo stavebných konštrukcií. Práce súvisiace s odstraňovaním azbestového materiálu robíme postupne, podľa technologického plánu v závislosti od pracovného postupu oprávnenej firmy pre nakladanie s azbestom, čo podlieha kontrole zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý plní funkciu dohľadu.

Bezpečie je prioritou

Naši zákazníci z oblasti priemyslu a podnikateľských subjektov na našej práci oceňujú prísne dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a ochrany zdravia pri práci. Pri našej práci kladieme vysoký dôraz na dodržiavanie postupu prác, vnútorno-firemných predpisov, organizačných smerníc zákazníka a dohodnutých zmluvných podmienok a termínov.

Dôsledná dekontaminácia

Po ukončení prác priestor, kde prebiehala sanácia azbestu, dekontaminujeme vysokovýkonnými vysávačmi s HEPA filtrami. Na záver vykonáme záverečné, kontrolné meranie koncentrácie respirabilných vlákien.

Bezplatná konzultácia

Cenu stanovujeme na základe m2 a náročnosti azbestu v rámci priemyselných stavieb.

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

Cena závisí od nutnosti stavby pomocného lešenia, opláštenia budovy ci vzdialenosti od najbližšej skládky nebezpečného odpadu.

Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Metráž v m2 *
Doplňujúce informácie napr typ azbestu, poznámky atď.

Azbest v priemyselných stavbách sa najčastejšie nachádza

Strešné krytiny

Interiérové priečky a podhľady

Unimoobjekty / unimobunky

Protipožiarne nástreky na kovových konštrukciách

Tesnenia kotlov a technologických zariadení

Lávky káblových rozvodov

kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem
kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem

O NÁS

Počas prác striktne dbáme na ochranu zdravia ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkosti miesta, kde prebieha odborná demontáž a likvidácia materiálov s obsahom azbestu.

Stavebno-technický prieskum

Všetky potenciálne nebezpečné materiály by mali byť pred renováciou budovy preskúmané. Zodpovednosť za to nesie vlastník budovy.

Predrealizačné prieskumy sú súčasťou právnych predpisov EÚ upravujúcich odstránenie a manipuláciu s azbestom – Smernica 2009/148 / ES

„Pred začatím búracích alebo údržbárskych prác musia zamestnávatelia podniknúť všetky potrebné kroky na identifikáciu predpokladaných materiálov obsahujúcich azbest.“

Referencie od našich zákazníkov

Seriózni a promptní, kvalitne a odborne vykonaná práca.
Ján Jozefek, EURSTREAM
Profesionálny prístup, dodržanie dohôd.
TPK

Partneri

Chcete vedieť viac?

cierna-skladka-azbest-eternit-v-lese-dilmun-system

Azbest v našich lesoch: Hrozba, ktorú nemôžeme ignorovať.

Ani naše lesy nie sú imúnne voči nezodpovednosti niektorých jedincov. Les nie je miesto pre odpadky, no stále sa nájdu tí, ktorí to ignorujú. Pracovníci organizácie Mestské lesy Bratislava nedávno objavili nelegálnu skládku azbestových strešných krytín v oblasti s vysokou úrovňou ochrany.

Ďalšie služby

azbest_na_streche_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu na streche

Eternit na strechách nájdete vo vlnitej podobe alebo v podobe hladkej krytinovej škridle, v rôznych farebných variantoch. Okrem striech môže byť eternit umiestnený aj ako obklad na fasádach domov.

Likvidácia azbestu v interiéri

Interiérové, dupronitové priečky, izolačné panely v medzistenách a stropoch, podhľady či obklady. Azbest v interiéri sa najčastejšie nachádza v starších budovách – kanceláriách, školách, škôlkach či ubytovniach.

Likvidácia boletických panelov

Fasádny alebo boletický panel alebo systém ľahkého opláštenia stavieb. Nachádza sa najmä vo verejných budovách, budovách občianskej vybavenosti, nemocniciach, školách či škôlkach.

Meranie prítomnosti azbestu v materiáloch a ovzduší

Pozor, azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom. Odberu vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy.