Likvidácia azbestu v boletických paneloch

Kvalita bez kompromisov. Najväčšie riziko kontaminácie azbestom predstavuje údržba a rekonštrukcia budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. Preberáme zodpovednosť za dokonalé odstránenie azbestu aj v náročných podmienok za plnej prevádzky budovy. Odovzdáme vám priestor vyčistený od tých najmenších azbestových vlákien.

kontrolovane_pasmo_v_podtlaku_v_prevadzke_vlavo_kontrolovane_pasmo_ktore_nie_je_v_prevadzke_vpravo_a_podtlaku_likvidacia_azbestu_dilmun_system_
Rozdiel medzi kontrolovaným pásmom v prevádzke a mimo prevádzky

Ako postupujeme pri likvidácii azbestu v oplášteniach budov resp. boletických paneloch?

Prípravná fáza

Zisťovanie prítomnosti azbestových materiálov štandardným spôsobom, teda z pôvodnej projektovej dokumentácie, prípadne aj fyzickej obhliadky objektu nemusí byť mnohokrát dostačujúce. Preto odporúčame vypracovanie stavebno-technického prieskumu a zameranie skutočného stavu budovy, aby sme identifikovali presný rozsah a skladbu použitých materiálov a konštrukcií.

Likvidácia azbestu

Stavebno-technický prieskum realizujeme aj počas prevádzky budovy, rovnako ako aj samotnú likvidáciu azbestu z opláštenia budov – boletických panelov. Budovu hermeticky uzatvoríme a v zmysle schváleného plánu prác azbest odborne demontujeme a stabilizujeme na bezpečný prevoz na skládku nebezpečných odpadov. Počas prác odstránime prostredníctvom špeciálnych vysávačov s HEPA filtrami všetky azbestové vlákna.

Bezpečie je prioritou

Naši zákazníci na našej práci oceňujú prísne dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a ochrany zdravia pri práci. Pri našej práci kladieme vysoký dôraz na dodržiavanie postupu prác, vnútorno-firemných predpisov, organizačných smerníc zákazníka a dohodnutých zmluvných podmienok a termínov.

Dôsledná dekontaminácia

Po ukončení prác priestor, kde prebiehala sanácia azbestu, dekontaminujeme vysokovýkonnými vysávačmi s HEPA filtrami. Po ukončení prác zabezpečíme odber vzorky vzduchu a analýzu na prítomnosť azbestových respirabilných vlákien certifikovaným laboratóriom. Až po potvrdení z laboratória bude pohyb v týchto priestoroch bezpečný.

Bezplatná konzultácia

Cenu stanovujeme na základe m2 a náročnosti azbestu v opláštení budov – boletických panelov.

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

Cena závisí od nutnosti stavby pomocného lešenia, opláštenia budovy ci vzdialenosti od najbližšej skládky nebezpečného odpadu.

Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Metráž v m2 *
Doplňujúce informácie napr typ azbestu, poznámky atď.
Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Metráž v m2 *
Doplňujúce informácie napr typ azbestu, poznámky atď.

Azbest v boletickom paneli

Fasádny alebo boletický panel, inými slovami systém ľahkého opláštenia stavieb. Nachádza sa najmä vo verejných budovách, budovách občianskej vybavenosti, nemocniciach, školách či škôlkach.

Z vonkajšej strany ho tvorí farebný sklenený panel, pričom jeho vnútorná časť pozostáva z azbesto-cementových dosiek.

V súčasnosti tento systém nezodpovedá tepelno-technickým normám a požiadavkám. Oveľa horšie však je, že tieto panely sú v havarijnom, až dezolátnom stave.

Do objektov zateká a pri postupujúcej erózii použitých materiálov sa do bezprostredného okolia a ovzdušia uvoľňujú azbestové vlákna.

kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem
kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem

O NÁS

Počas prác striktne dbáme na ochranu zdravia ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkosti miesta, kde prebieha odborná demontáž a likvidácia materiálov s obsahom azbestu.

Stavebno-technický prieskum

Všetky potenciálne nebezpečné materiály by mali byť pred renováciou budovy preskúmané. Zodpovednosť za to nesie vlastník budovy.

Predrealizačné prieskumy sú súčasťou právnych predpisov EÚ upravujúcich odstránenie a manipuláciu s azbestom – Smernica 2009/148 / ES

„Pred začatím búracích alebo údržbárskych prác musia zamestnávatelia podniknúť všetky potrebné kroky na identifikáciu predpokladaných materiálov obsahujúcich azbest.“

Referencie od našich zákazníkov

Spoľahlivý obchodný partner.
TREPART
Profesionálny prístup a dodržanie dohôd.
PP INVEST, s.r.o.

Partneri

Chcete vedieť viac?

cierna-skladka-azbest-eternit-v-lese-dilmun-system

Azbest v našich lesoch: Hrozba, ktorú nemôžeme ignorovať.

Ani naše lesy nie sú imúnne voči nezodpovednosti niektorých jedincov. Les nie je miesto pre odpadky, no stále sa nájdu tí, ktorí to ignorujú. Pracovníci organizácie Mestské lesy Bratislava nedávno objavili nelegálnu skládku azbestových strešných krytín v oblasti s vysokou úrovňou ochrany.

Hodnoty vzoriek vonkajšieho ovzdušia odobratých v jednej z budov bývalého areálu ÚTB v Prahe, kde sa odstraňujú materiály obsahujúce azbest, sú vyhovujúce

Pražská Hygienická stanica neohlásene kontrolovala odstraňovanie azbestu v budove bývalých telekomunikácií na Olšanskej ulici. Zamerala sa najmä na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a meraní. Výsledky preukázali účinnosť zariadení a bezpečnú prácu s azbestom. V kontrolách sa bude pokračovať aj naďalej.

Ďalšie služby

azbest_na_streche_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu na streche

Eternit na strechách nájdete vo vlnitej podobe alebo v podobe hladkej krytinovej škridle, v rôznych farebných variantoch. Okrem striech môže byť eternit umiestnený aj ako obklad na fasádach domov.

Likvidácia azbestu v interiéri

Interiérové, dupronitové priečky, izolačné panely v medzistenách a stropoch, podhľady či obklady. Azbest v interiéri sa najčastejšie nachádza v starších budovách – kanceláriách, školách, škôlkach či ubytovniach.

azbest_v_priemysle_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu v priemysle

Unimobunky, tesnenia kotlov a technologických zariadení, lávky káblových rozvodov, či protipožiarne nástreky na kovových konštrukciách. Poškodenie takýchto nástrekov počas manipulácie, údržby, opráv a demolácie, spôsobí kontamináciu okolia azbestovým prachom vo vysokých koncentráciách.

Meranie prítomnosti azbestu v materiáloch a ovzduší

Pozor, azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom. Odberu vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy.