25/05

Pražskí hygienici pravidelne kontrolujú práce na odstraňovaní azbestu v komplexe budov bývalej ÚTB v Prahe. Za posledných päť týždňov vykonali tri podrobné kontroly.

Kontroly boli zamerané na ochranu zdravia pracovníkov, dokumentáciu a vzorky obkladov budov. Ani jedna vzorka neobsahovala žiadny z možných typov azbestu napr. chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, anthophyllite.

24/05

Hodnoty vzoriek vonkajšieho ovzdušia odobratých v jednej z budov bývalého areálu ÚTB v Prahe, kde sa odstraňujú materiály obsahujúce azbest, sú vyhovujúce

Pražská Hygienická stanica neohlásene kontrolovala odstraňovanie azbestu v budove bývalých telekomunikácií na Olšanskej ulici. Zamerala sa najmä na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a meraní. Výsledky preukázali účinnosť zariadení a bezpečnú prácu s azbestom. V kontrolách sa bude pokračovať aj naďalej.

24/05

Pražskí hygienici pri prvej kontrole bývalej budovy Ústredných telekomunikácií na Olšanskej ulici, kde sa budú odstraňovať materiály obsahujúce azbest

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu v ÚTB sa začne v januári s dôkladnými bezpečnostnými opatreniami a dekontaminačnými komorami na mieste. Merania a kontroly sú neustále pod dohľadom hygienikov, zabezpečujúc minimálne riziko pre zdravie.

24/05

Pražskí hygienici budú prísne kontrolovať odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest z bývalej budovy Ústredných telekomunikácií na Olšanskej ulici v Prahe 3

Na pražskom Žižkove sa začne odstraňovanie azbestu z komplexu bývalej Ústrednej telekomunikačnej budovy (ÚTB) na Olšanskej ulici. Práce budú pod dohľadom pražskej Hygienickej stanice a budú prebiehať postupne v rôznych budovách ÚTB.

09/03

Ako môže projektant zachrániť navyšovanie rozpočtu pri rekonštrukcii verejnej budovy?

Ako môže projektant zachrániť navyšovanie rozpočtu pri rekonštrukcii verejnej budovy? Zvýšenou pozornosťou pri vypracovaní projektu obnovy budovy v prípade, ak sa predpokladá prítomnosť nebezpečného odpadu – azbestu, sa môžete vyhnúť nepredpokladaným situáciám počas rekonštrukcie, ktoré by mohli navýšiť či prekročiť rozpočet. Pôvodná projektová dokumentácia nestačí Pri revitalizácii verejných a administratívnych budov...

15/10

Pri rekonštrukcii budov môže dôjsť ku kontaminácii azbestom

Najväčšie riziko kontaminácie predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. V školách a škôlkach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch, kancelárskych či administratívnych budovách, ktoré boli postavené pred rokom 1990 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná.

02/11

Rastie výskyt rakoviny pľúc u ľudí, ktorí nikdy nefajčili

V dôsledku zvýšeného výskytu karcinogénov v prostredí sa rakovina pľúc môže vyvinúť aj bez dlhodobého fajčenia. K jedným z najrizikovejších kontaminantov patrí, vzhľadom na rozsiahle použitie v stavebnom priemysle a doprave v posledných 50 rokoch, azbest. Na Slovensku sa azbest stáva veľkou hrozbou pre bežnú populáciu.

23/09

Kde sa môžete stretnúť s azbestom?

Azbest nájdete takmer v každej budove postavenej pred rokom 1989. Nepodceňujte účinky tohto materiálu. Azbest stráca vplyvom času svoju životnosť a funkčnosť. Čím je jeho opotrebenie väčšie, tým výrazne narastá riziko uvoľňovania nebezpečných vlákien.