Prečo je na Slovensku azbest taký rozšírený?

Azbest sa veľmi často využíval v stavebníctve kvôli jeho výborným izolačným a protipožiarnym vlastnostiam. Je tvorený nevodivými vláknami odolnými voči teplu, ohňu a chemickým látkam. Z dôvodu jeho širokej využiteľnosti, bol v minulosti masívne používaný v mnohých stavebných a priemyselných odvetviach bez ohľadu na jeho vysoko škodlivé účinky na zdravie. Častokrát sa s ním teda stretávame v budovách postavených pred viac 20 rokmi, kedy sa ešte o jeho karcinogénnych účinkoch nevedelo.

Nepodceňujte účinky tohto materiálu. Všetky materiály strácajú vplyvom času svoju životnosť a funkčnosť. Čím je opotrebenie azbestu väčšie, tým výrazne narastá riziko uvoľňovania nebezpečných vlákien.

Materiály obsahujúce azbest sa vo veľkom používali ako strešná krytina známa ako eternit, vonkajšie obklady stien, stropov, dlažieb, ako protipožiarna ochrana, ale aj pri brzdových a spojkových obloženiach. Stal sa súčasťou špeciálnych náterov, lepidiel či plastov.

Vďaka jeho vlastnostiam sa bez ohľadu na jeho škodlivosť stal svet okolo nás plný nebezpečnej rakovinovej hrozby. Našťastie ľudstvo našlo alternatívne náhrady azbestu a začali sa používať materiály, ktoré sú oveľa prijateľnejšie pre zdravie človeka a jeho okolie.

Zbaviť svet azbestu je preto potrebné spraviť spôsobom, ktorý neublíži ani nám a ani našim budúcim generáciám.

Súvisiace články