Syndróm chorých budov – nepodceňujte riziko azbestu

EÚ začína zavádzať novú legislatívu o prítomnosti azbestov v budovách na predaj. Slovensko zatiaľ nie.

Nový zákon umožňuje predaj len takých nehnuteľností, z ktorých bol azbest odstránený. Na Slovensku zatiaľ táto legislatíva nie je zavedená.

 
V zahraničí je k predaju potrebný doklad potvrdzujúci, že budova neobsahuje azbest

Na Slovensku to zatiaľ nie je povinnosťou. Pri kúpe či prenájme nehnuteľností, by ste si teda okrem štandardných faktov, ako je lokalita, občianska vybavenosť či cena, mali zaujímať aj o zdravotný stav budovy. Okrem aktuálneho stavu stavby je dobré si vopred zistiť, či pri jej výstavbe nebol použitý zdraviu škodlivý azbest. Do roku 1989 sa totiž azbest kvôli jeho výborným tepelno-izolačným vlastnostiam pomerne často používal pri výstavbe mnohých budov. V súčasnosti je v štátoch EÚ uzákonený zákaz jeho používania v stavebníctve.

S azbestom sa však stále stretávame pomerne často

Najmä pri rekonštrukčných prácach starších budov. Azbest bol totiž používaný pri výstavbe v posledných 50 rokoch a podobne ako aj iné materiály, časom stráca svoju odolnosť. Vzhľadom na jeho široké použitie v minulosti, predstavuje zdravotné riziko ešte pomerne dlhý čas.

 
Riziko vzniku rakoviny pľúc

Problém nastane vtedy, ak sa azbest poruší:

  • vplyvom prírodnej erózie
  • starnutím
  • neopatrným mechanickým poškodením

Poškodený materiál obsahujúci azbest sa pre ľudské zdravie stáva okamžite veľmi nebezpečným.

Pri neodbornej manipulácii a odstraňovaní azbestu sa do okolia dostáva vysoká koncentrácia vlákien, ktorá v prostredí zostáva dlhodobo. A ak je človek vystavovaný vysokej hustote azbestových častíc, môže sa u neho postupne rozvinúť rakovina pľúc, hovorí Tomáš Hadzima zo spoločnosti DILMUN SYSTEM, s.r.o.

Nehovoríme o neobvyklom probléme

To, že nejde o žiaden výnimočný problém, dokazujú aj pravidelné merania vykonávané na prítomnosť azbestových vlákien vo voľnom ovzduší a vo vnútornom prostredí budov. Tie poukazujú na časté prekročenie prípustného limitu, tzn. 0,001 vl.cm-3, ktorý bol v SR prijatý na ochranu zdravia ľudí s účinnosťou od 1. 1. 2002. (zdroj Azbest a zdravie Národný dodatok).

Na Slovensku si teda klient môže kúpiť nehnuteľnosť, pričom ani nebude vedieť, že obsahuje azbest. Nehovoriac o ďalšej nákladnej investícii do nevyhnutnej rekonštrukcie. Odporúčame preto vždy si dôkladne zistiť, aké typy materiálu boli pri výstavbe staršej nehnuteľnosti použité, hovorí Ing. Peter Ondrovič, PhD. risk manager & real estate valuer z realitnej kancelárie LEXXUS, a.s.

Azbest najčastejšie nájdeme  na strechách, v interiérových priečkach,  kanalizačných a odpadových potrubiach, izoláciách, obkladoch, stropných paneloch či balkónoch.

Zdroj: DILMUN SYSTEM, s.r.o. a realitná kancelária LEXXUS, a.s.

Súvisiace články