Azbest v našich lesoch: Hrozba, ktorú nemôžeme ignorovať.

Ani naše lesy nie sú imúnne voči nezodpovednosti niektorých jedincov. Les nie je miesto pre odpadky, no stále sa nájdu tí, ktorí to ignorujú. Pracovníci organizácie Mestské lesy Bratislava nedávno objavili nelegálnu skládku odhodených azbestových strešných krytín v oblasti s vysokou úrovňou ochrany.

Azbest nie je obyčajný odpad. Predstavuje karcinogénny materiál, ktorý môže pri vdýchnutí spôsobiť vážne ochorenia, ako sú azbestóza či rakovina pľúc. Súčasná legislatíva umožňuje manipuláciu s azbestom len špecializovaným firmám. Hoci sa v minulosti využíval pre svoje izolačné vlastnosti, od deväťdesiatych rokov sa od jeho používania postupne upúšťa. Stále je prítomný v mnohých starších stavbách.

Zo štatistík EÚ vyplýva, že je azbest prítomný vo viac ako 220 mil. budovách. Slovensko sa nachádza na nelichotivom 5. mieste rebríčka s najvyšším výskytom azbestu v prepočte na domácnosť v Európe.

Priemerné množstvo azbestu vo všetkých budovách na Slovensku sa odhaduje na približne 300 kg na domácnosť. 

“Tieto incidenty sa riešia v spolupráci s environmentálnou kriminálnou políciou.”

Správne zaobchádzanie s azbestom nie je len záležitosťou dodržiavania zákonov, ale predovšetkým otázkou etiky a verejného zdravia.

Preto vyzývame každého, aby sa pripojil k nášmu úsiliu a pomohol chrániť naše lesy, mestá a zdravie. Prosím, zdieľajte tento príspevok a pomôžte nám zvyšovať povedomie o dôležitosti správneho zaobchádzania s azbestovým odpadom.

Naše rozhodnutia dnes určujú svet, v ktorom budú žiť budúce generácie. Na to by sme nemali nikdy zabudnúť.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Súvisiace články

Prečo je na Slovensku azbest taký rozšírený?
Pozor na zvýšené hodnoty azbestu v školách a škôlkach