22/01

Najrozsiahlejšia sanácia azbestu v histórii Českej republiky za poslednú dekádu

Na pražskom Žiskove prebieha najvýznamnejšia sanácia azbestu v histórii krajiny. Ľudia, ktorí sa už pred začatím demolácie obávali úniku azbestu z objektu, však môžu byť pokojní. Podľa vykonaných meraní sa škodlivé častice neuvoľňujú do okolitého ovzdušia.

15/10

Pri rekonštrukcii budov môže dôjsť ku kontaminácii azbestom

Najväčšie riziko kontaminácie predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. V školách a škôlkach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch, kancelárskych či administratívnych budovách, ktoré boli postavené pred rokom 1990 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná.