22/01

Najrozsiahlejšia sanácia azbestu v histórii Českej republiky za poslednú dekádu

Na pražskom Žiskove prebieha najvýznamnejšia sanácia azbestu v histórii krajiny. Ľudia, ktorí sa už pred začatím demolácie obávali úniku azbestu z objektu, však môžu byť pokojní. Podľa vykonaných meraní sa škodlivé častice neuvoľňujú do okolitého ovzdušia.

28/11

Azbest v našich lesoch: Hrozba, ktorú nemôžeme ignorovať.

Ani naše lesy nie sú imúnne voči nezodpovednosti niektorých jedincov. Les nie je miesto pre odpadky, no stále sa nájdu tí, ktorí to ignorujú. Pracovníci organizácie Mestské lesy Bratislava nedávno objavili nelegálnu skládku azbestových strešných krytín v oblasti s vysokou úrovňou ochrany.