Prečo je azbest taký nebezpečný a aké zdravotné riziká predstavuje?

Azbest bol klasifikovaný ako nebezpečný ľudský karcinogén, čiže látka spôsobujúca rakovinu. Dlhodobé vystavenie ľudského organizmu účinkom narušeného azbestu, ktorého vlákna sa postupne dostávajú do ovzdušia, môže mať fatálne zdravotné následky.

Štúdie dokázali, že expozícia azbestu môže zvýšiť riziko rakoviny pľúc alebo spôsobiť trvalé poškodenie pľúc. Rovnako sa zvyšuje riziko vzniku rakoviny tráviaceho traktu, rakovinu krku, obličiek, pažeráka či žlčníka.

Ako rozoznať príznaky chorôb spôsobených azbestom?

Ľudia, ktorí boli vystavení vplyvu azbestu (v práci, vplyvom životného prostredia – havárie alebo doma prostredníctvom kontaktu s osobou, ktorá s azbestom prichádza do styku) môžu pociťovať nasledujúce príznaky:
• Dýchavičnosť, sipot alebo chrapot
• Pretrvávajúci kašeľ, ktorý sa stále zhoršuje
• Vykašliavanie krvi z pľúc
• Bolesť v hrudníku
• Ťažkosti s prehĺtaním
• Opuch krku alebo tváre
• Strata chuti do jedla
• Chudnutie
• Únava a chudokrvnosť

Ak ste zaregistrovali niektoré zo spomenutých symptómov a patríte do rizikovej skupiny, odporúčame vám bezodkladne kontaktovať vášho lekára.

Súvisiace články