4 dôvody, prečo by ste si nemali azbestovú strechu zhadzovať sami

Prakticky nezničiteľné azbestové vlákna číhajú na strechách po celom Slovensku. Demontovať starú azbestovú / eternitovú strechu svojpomocne predstavuje veľké zdravotné riziko pre vás a vašich najbližších.

Pri nesprávnej manipulácii sa do okolia uvoľňujú nebezpečné mikroskopické vlákna, ktoré sa dostávajú do pľúc a spôsobujú rôzne respiračné choroby – napríklad azbestózu či rôzne formy rakoviny.

Trvá až 30 rokov, kým rakovina prepukne a nie je na ňu liek. V Európe je ročne zaznamenaných 1 000 až 1 200 nových prípadov rakoviny spôsobenej azbestom.

Azbest je ohrozenie pre celú rodinu. Vlákna, ktoré sa zachytia na oblečení, zostávajú vo vašom bezprostrednom okolí. Týchto vlákien sa nezbavíte ani po praní. Vdýchnuť ich môžete napríklad aj pri žehlení oblečenia použitého pri neodbornej likvidácii azbestu.

Prečo by ste nemali manipulovať s azbestom sami?

1.  Azbest je zdroj kontaminácie životného prostredia. Demontované a poškodené eternitové strechy často končia na nelegálnych skládkach, odkiaľ sa uvoľnené vlákna šíria do okolia a naďalej predstavujú zdravotné riziko pre širokú verejnosť. Azbest / eternit môžu na skládky nebezpečného odpadu vyvážať len firmy s oprávnením a príslušnými povoleniami.

2.  Za nedodržanie predpísaného postupu pri likvidácii, hrozia za azbest vysoké pokuty.

Ak právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ bude vykonávať takéto práce v rozpore s platnými právnymi predpismi, dopustí sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci podľa § 57 ods. 29 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za čo im bude uložená pokuta vo výške 2 000 EUR – 50 000 EUR.

Zákon č. 79/2015 o odpadoch hovorí, že občanovi, ktorý by nakladal svojvoľne s nebezpečným odpadom a uložil by ho na čiernej skládke, hrozí pokuta do 2 500 EUR a následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou na jeho náklady (čo je oveľa drahšie, ako samotná pokuta), pričom by sa mohol vystaviť aj trestnému stíhaniu za ohrozenie verejného zdravia.

3.  Azbest je časovaná bomba, ktorá ohrozuje vaše zdravie a zdravie vašich najbližších. Mikroskopické vlákna z poškodenej starej eternitovej strechy zostávajú v bezprostrednom okolí, zachytávajú sa na oblečení, zariadení, kobercoch. Bežným vysávaním sa ich nezbavíte. Stále sa víria a vy ich dýchate.

4.  Pretože myslíte na zdravie svojich blízkych a cítite ekologickú zodpovednosť.

Kedy už je najvyšší čas na likvidáciu eternitovej / azbestovej strechy?

Ak má vaša eternitová strecha viac ako 20 rokov. Po takomto čase začína azbestová krytina vďaka poveternostným vplyvom zvetrávať a rozpadávať sa.

Ak vidíte, že sa eternitová strecha láme alebo je inak mechanicky poškodená.

Súvisiace články