Rekonštrukcia divadla - Ifjú szívek

Klient: Divadlo Ifjú Szívek
Miesto: Bratislava, Mostová ulica
Plocha: 800 m2
Rok realizácie: 2020

Odstraňovanie azbestu zo strechy počas rekonštrukčných prác na budove tanečného divadla na Mostovej ulici, v centre Bratislavy. Práce sme koordinovali s generálnym dodávateľom rekonštrukcie, investorom a majiteľom objektu, ktorí mali požiadavku na rozdelenie prác na etapy. Na stavbe sa okrem našich pracovníkov vyskytovali aj pracovníci iných firiem. Preto bolo potrebné zabezpečiť ochranu verejného zdravia a zdravia ostatných pracovníkov. Z dôvodu prísneho dodržiavania BOZP podmienok na stavbe sa počas likvidácie azbestovej strešnej krytiny v budove nenachádzali pracovníci iných firiem. V rámci tejto zákazky bolo potrebné koordinovať vývoz nebezpečného odpadu z centra mesta.

Ďalšie projekty

Likvidácia azbestu zo strechy

Plocha 160m2

Pri likvidácii azbestovej strechy likvidujeme azbest v otvorenom kontrolovanom pásme.

Azbest v podhľadoch bytového domu v Rajci

Plocha 400 m2

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu, ktoré sa nachádzali v podhľadoch spoločných priestorov.

Rekonštrukcia fasády v Hradci Králové

6 200 m2

V Hradci Kárlové sme odstraňovali celú skladbu boletického fasádneho panelu, vrátane materiálov obsahujúcich azbest.

Likvidácia azbestu z káblových lávok

Plocha 5 000 m2

Likvidácia azbestu, ktorý bol v minulosti použitý ako protipožiarny a nevodivý materiál pri výstavbe káblových podzemných rozvodov.

Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu

Prieskumom sa zisťovala prítomnosť azbestu vo všetkých podozrivých materiáloch vo vonkajšej aj vnútornej časti obvodového plášťa.