Presný postup likvidácie azbestu

Meníte strechu, rekonštruujete dom, panelák či budovu a narazili ste na azbest? Obráťte sa s dôverou na nás. Odbornú likvidáciu všetkých typov materiálov s obsahom azbestu realizujeme po celom Slovensku pre firmy aj fyzické osoby, a to aj v interiéroch aj exteriéroch.

1. Nezáväzná kalkulácia

Obsahuje cenu za demontáž azbestu, všetky povolenia, vypracovanie dokumentácie, správne poplatky ako aj za odvoz a likvidáciu azbestu / eternitu na skládku nebezpečného odpadu.

2. Zmluva

Súčasťou budú predbežné termíny začiatku a ukončenia demontáže azbestu.

3. Úrady

Odsúhlasíme plán práce na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a získame povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom na okresnom úrade – odbor starostlivosti o životné prostredie. Treba počítať až s 30 dňovou lehotu na získanie všetkých povolení.

4. Azbeste na streche

V prípade likvidácie eternitovej strešnej krytiny, najčastejšie likvidujeme strechy rodinných domov v rozsahu od 200 do 300 m2. Demontáž takejto strechy trvá 3 -4 dni.

5. Kontrolované pásmo

Na mieste vytvoríme kontrolované pásmo, do ktorého majú povolený prístup len pracovníci v špeciálnom ochrannom oblečení s respirátormi. V interiéroch práce vykonávame vo vzduchotesne obalenej budove, kde je vytvorený podtlak a odsávanie azbestového prachu.

6. Stabilizácia azbestu

Pred demontážou azbest stabilizujeme špeciálnym postrekom nanášaným vysokotlakovým airless zariadením, ktorý zabráni uvoľňovaniu vlákien počas demontáže.

7. Uskladnenie azbestu

Demontovaný azbest opatrne vložíme do nepriepustných vriec s označením „POZOR AZBEST“.

8. Ochrana majetku

V prípade demontáže starej azbestovej krytiny koordinujeme práce spojené s montážou novej strechy tak, aby bol váš majetok chránený voči vplyvom nepriaznivého počasia počas rekonštrukčných prác na streche.

9. Azbest v interiéri

Po dokončení prác v interiéroch stiahneme špeciálnym prípravkom všetky uniknuté vlákna z ovzdušia. Následne dočistíme priestor interiéru od azbestového vlákna vysávačmi s HEPA filtrami s účinnosťou viac ako 99 %.

10. Meranie prítomnosti azbestu

Po skončení prác v interiéroch zabezpečíme kontrolné meranie a analýzu vzorky vzduchu v certifikovanom laboratóriu.

11. Likvidácia nebezpečného odpadu

Zabezpečíme prepravu a likvidáciu azbestu na najbližšej skládke nebezpečného odpadu.

12. Dokumenty

Poskytneme vám všetky dokumenty, ktoré sú potrebné napríklad pri kolaudácii nehnuteľnosti. Detailná dokumentácia priebehu realizácie zákazky je archivovaná v našej spoločnosti napr. pre účely budúcich kontrol úradov.

13. Naša zodpovednosť

Ručíme za to, že ihneď po skončení našej práce zostáva prostredie vyčistené od tých najmenších azbestových častíc a spôsobilé pre bežný život alebo prácu.

Poradíme vám

Sme tu, aby sme vám pomohli