Rastie výskyt rakoviny pľúc u ľudí, ktorí nikdy nefajčili

V dôsledku zvýšeného výskytu karcinogénov v prostredí sa rakovina pľúc môže vyvinúť aj bez dlhodobého fajčenia. K jedným z najrizikovejších kontaminantov patrí, vzhľadom na rozsiahle použitie v stavebnom priemysle a doprave v posledných 50 rokoch, azbest. Na Slovensku sa azbest stáva veľkou hrozbou pre bežnú populáciu.

Nepodceňujte riziko rakoviny pľúc spôsobenej azbestom!
Kto je najviac ohrozený?

Rastie počet chorôb, ktoré vznikajú v dôsledku intenzívneho používania azbestu v minulosti. V súčasnosti najväčšie riziko kontaminácie azbestovými vláknami predstavuje údržba budov, pri výstavbe ktorých boli použité azbestové materiály.

  • Najviac ohrození sú ľudia, ktorí prichádzali do priameho a častého kontaktu s azbestom napr. pri práci (údržbári, inštalatéri, elektrikári …), ale aj ich najbližší príbuzní. V tomto prípade hovoríme až o 20%-tnej pravdepodobnosti vzniku nádorového ochorenia.
  • Ohrozená je aj bežná populácia v nepriamom kontakte s azbestom, ktorý sa do ovzdušia uvoľňuje v dôsledku prírodnej erózie, mechanickým poškodením, starnutím materiálov (strechy, priečky, obklady, izolácie, vodovodné a kanalizačné rúry …) použitých pri výstavbe domov. V prípade neporušených azbestových materiálov, ktoré sa nachádzajú v budovách ide o veľmi malé riziko vzniku ochorenia

Merania vykonávané na prítomnosť azbestových vlákien vo voľnom ovzduší a vo vnútornom prostredí budov poukazujú na časté prekročenie prípustného limitu, t. j. 0,001 vl.cm-3, ktorý bol v SR prijatý na ochranu zdravia ľudí s účinnosťou od 1. 1. 2002. (zdroj dokument WHO, rok …..)

Fakty a štatistiky hovoria jednoznačne

Rakovina pľúc globálne tvorí 20 – 25% podiel zo všetkých malígnych ochorení. Ročne tomuto ochoreniu poľahne 1,18 milióna ľudí na celom svete. Denne 3 000. V Európe zomrie každý deň na rakovinu pľúc 940 ľudí, čo za rok predstavuje 340 000 ľudí. Na Slovensku ročne diagnostikujú lekári 2 000 nových prípadov (zdroj Svetová zdravotná organizácia).
V Európe zomrie na respiračné ochorenia spôsobené dlhodobou expozíciou azbestovými vláknami viac ľudí, ako pri dopravných nehodách. Len v USA pribúda s touto diagnózou 2 500 ďalších pacientov ročne.

Choroby spôsobené azbestom sa prejavujú až po desiatkach rokov

V súvislosti s nádorovým ochorením má azbest dlhé obdobie pokým sa jeho pôsobenie prejaví, a to 20 až 40 rokov. A keďže sa u nás azbest začal vo veľkom rozsahu používať približne v 70-tych rokoch, najčastejšie prípady sa začínajú prejavovať až v súčasnosti u ľudí vo veku 50 až 70 rokov.
Viac o tom, prečo je azbest taký nebezpečný a aké zdravotné riziká predstavuje sa dočítate tu.

Kde sa môžete stretnúť s azbestom?

  • strechy
  • priečky, steny, obklady, podhľady
  • balkóny
  • kanalizačné a vodovodné rozvody – stúpacie rozvody
  • tepelno-izolačné nástreky
  • brzdové kotúče v automobiloch
  • tesnenia, izolácie

Ako sa chrániť?

Jediným účinným riešením je zbaviť sa azbestu zo svojho bezprostredného okolia. Pozor však na jeho poškodenie. Vtedy sa azbest stáva reálnou hrozbou. Po neodbornej manipulácii zostávajú dlhodobo vysoké koncentrácie azbestových vlákien v bezprostrednom okolí.
Odstraňovanie azbestu, opravy a demolácie budov s obsahom azbestu môžu vykonávať len kvalifikovaný pracovníci, ktorí ručia za bezpečnosť bežných občanov a budúcich užívateľov budov.

Súvisiace články