Kde sa môžete stretnúť s azbestom?

Azbest nájdete takmer v každej budove postavenej pred rokom 1989. Nepodceňujte účinky tohto materiálu. Azbest stráca vplyvom času svoju životnosť a funkčnosť. Čím je jeho opotrebenie väčšie, tým výrazne narastá riziko uvoľňovania nebezpečných vlákien.

Strešná krytina – eternit

Eternit na strechách nájdete vo vlnitej podobe alebo v podobe hladkej krytinovej škridle, v rôznych farebných variantoch. Okrem striech môže byť eternit umiestnený aj ako obklad na fasádach domov.

Máte na svojej streche azbest, a preto rozmýšľate nad novou? Zlikvidujeme vašu starú azbestovú strechu a nahradíme novou, z vami zvolenej strešnej krytiny. Vaša strecha bude hotová skôr a za nižšie náklady. Navyše vám garantujeme prevenciu pred prípadnými škodami zo zatečenia spôsobenými vplyvom nepriaznivého počasia počas prác.

Stúpacie rozvody z azbestu

Nachádzajú sa najmä v starších typoch panelákov v podobe kanalizačných rúr a ventilačných šachiet. V dôsledku ich opotrebenia dochádza často k haváriám potrubia a veľkým škodám na bytovom dome.

Ak rozmýšľate o modernizácii bytového domu výmenou stúpacích rozvodov, obráťte sa s dôverou na nás. Odstraňujeme nielen azbestové rúry, ale postaráme sa aj o kompletnú výmenu stúpacích rozvodov – rozvodov vody, plynu a kanalizácie. Nemusíte spolupracovať s dvoma špecializovanými firmami, ale stačí vám jedna. Šetrite čas aj peniaze obyvateľov vášho bytového domu.

Boletický panel

Fasádny alebo boletický panel je u nás pomerne rozšírený. Často ho vídame najmä na verejných budovách. Z vonkajšej strany ho tvorí farebný sklenený panel, pričom jeho vnútorná časť pozostáva z azbesto-cementových dosiek.

Pri demontáži fasádnych panelov dbáme hlavne na to, aby sa počas sanačných prác azbestové vlákna nedostali dovnútra budovy. V závislosti od zvoleného pracovného postupu je vytvorené kontrolované pásmo, ktoré bráni úniku azbestových vlákien. Pri jeho sanácii sa preto nemusíte obávať zamorenia bezprostredného okolia alebo vnútra budovy. Súčasťou prác je vyčistenie budovy špeciálnymi vysávačmi s hepa filtrami, ktoré zvnútra budovy odstránia aj tie najmenšie vlákna. Po nás zostane 100% bezpečná a čistá budova.

Izolácie, obklady, dupronitové priečky

Ide najčastejšie o interiérové priečky, izolačné panely v medzistenách a stropoch. Môžete sa s nimi stretnúť v starších budovách – kanceláriách, školách, škôlkach či ubytovniach. Najčastejšie zloženie dupronitových priečok je azbestová doska – sklená vata – azbestová doska.

Azbest v priemyselných stavbách

Azbest sa v tomto prípade aplikoval v podobe striekanej izolácie, ktorá mala zabezpečiť protipožiarnu ochranu. Poškodením takýchto nástrekov počas manipulácie, údržby, opráv a demolácií môžu spôsobiť kontamináciu okolia azbestovým prachom vo vysokých koncentráciách. Ide totiž o málo pevné a lámavé materiály, ktoré azbestové vlákna slabo viažu.

Azbest sa v priemyselných stavbách môžete stretnúť pri:

  • protipožiarnych nástrekoch na kovových konštrukciách,
  • tesneniach kotlov a technologických zariadení,
  • lávkach káblových rozvodov.

Azbest v bytových domoch

V bytových domoch sa azbest najčastejšie nachádza v stropných podhľadoch vo vstupných vestibuloch a spoločných priestoroch a pivniciach. Ďalej azbest môžeme nájsť na balkónoch alebo vo forme rôznych izolačných a obkladových dosiek, buď po obvode alebo v základoch domu.

Súvisiace články