Likvidácia azbestu

Kvalita bez kompromisov.
Preberáme zodpovednosť za odstránenie azbestu z vášho života. Odovzdáme vám priestor vyčistený od tých najmenších azbestových vlákien. A vy si môžete bez obáv užívať svoju nehnuteľnosť ďalej.

Ako postupujeme pri likvidácii azbestu?

Prípravná fáza

Na získanie povolení pre odbornú demontáž materiálov s obsahom azbestu treba rátať s 30 dňovou lehotu.

Likvidácia azbestu

Najčastejšie likvidujeme strechy rodinných domov v rozsahu od 200 do 300 m2. Práce vykonávame priamo na streche v niektorých prípadoch používame lešenia alebo vysokozdvižné vozíky.

Dĺžka prác

Demontáž bežnej strechy rodinného domu bez komplikácií trvá približne 3 - 4 dni.

Stabilizácia azbestu

Pred demontážou azbest stabilizujeme špeciálnym postrekom nanášaným vysokotlakovým airless zariadením, ktorý zabráni uvoľňovaniu vlákien počas demontáže.

Bezplatná konzultácia na likvidáciu azbestu

Cenu stanovujeme na základe m2 a náročnosti likvidácie azbestu.

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

Cena závisí od nutnosti stavby pomocného lešenia, opláštenia budovy či vzdialenosti od najbližšej skládky nebezpečného odpadu.

Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Metráž v m2 *
Doplňujúce informácie napr typ azbestu, poznámky atď.
You are not permitted to submit this form!

Nikdy neodstraňujte azbest sami

Azbest je kvalifikovaný ako nebezpečný odpad a silný karcinóm, ktorý spôsobuje nádorové ochorenia.

Azbestovú strechu nikdy nezhadzujte sami, nebezpečné vlákna preniknú bezprostredného okolia, interiéru a zamoria životný priestor vo vašom okolí. Ohrozíte tak nielen seba, ale aj iných ľudí vo vašom bezprostrednom okolí – rodinu, susedov ...

Už uvoľnené azbestové vlákna sú prakticky nezničiteľné. Nedajú sa povysávať bežným vysávačom. Mikroskopické vlákna sa usádzajú v interiéroch, na oblečení a samozrejme na pľúcach.

V závislosti od poveternostných podmienok môže byt zamorená oblasť až 3 km.

Azbestovú strešnú krytinu preto nikdy nečistite od nečistôt či machu, uvoľníte pri tom množstvo mikroskopických azbestových častíc.

Neprerážajte otvory napr. na satelitné antény a ani inak mechanicky do strechy nezasahujte.

Neodporúčame takúto strechu repasovať – napríklad natierať, natavovať asfaltové pásy alebo inak upravovať.

Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z stavieb s obsahom azbestu, inak hrozí pokuta za ohrozenie verejného zdravia.

Často kladené otázky pri likvidácii azbestu

likvidacia_azbestovej_strechy_dilmunsystem_1
likvidacia_azbestovej_strechy_dilmunsystem_1

O NÁS

O NÁS

Zlikvidovali sme desaťtisíce metrov štvorcových azbesto-cementovej krytiny zo striech a štítových stien domov po celom Slovensku.

Zlikvidovali sme desaťtisíce metrov štvorcových azbesto-cementovej krytiny zo striech a štítových stien domov po celom Slovensku.

Meranie prítomnosti azbestu

Nie ste si istí, či ide o azbest?

Zabezpečujeme odber a analýzu vzoriek vzduchu a sporného materiálu, ktorá odhalí prítomnosť nebezpečných azbestových vlákien.

  • Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu spracováva akreditované laboratórium podľa platných noriem EÚ.
  • Odber vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy.
  • Odbery môže vykonávať len akreditovaná osoba.
  • Výsledkom analýzy je protokol akceptovaný slovenskými úradmi.
  • Protokol je platný a akceptovaný v rámci celej EÚ.
  • Primeraná cena a doba analýzy (doba od odberu vzorky po protokol z laboratória).

Referencie od našich zákazníkov

Prístup pracovníkov likvidujúcich AZC bol prefektný. Skvele spravili svoju prácu a z ľudskej stránky som z nich mal veľmi dobrý pocit. Vďaka tomu budem určite odporúčať ďalej.
Tomáš Varga, majiteľ rodinného domu
Komunikácia a záujem vyhovieť bol na profesionálnej úrovni.
Ján Nepela, Strechostav

Partneri

Chcete vedieť viac o likvidácii azbestu?

cigareta_rakovina_pluc-1024x648-1

Rastie výskyt rakoviny pľúc u ľudí, ktorí nikdy nefajčili

V dôsledku zvýšeného výskytu karcinogénov v prostredí sa rakovina pľúc môže vyvinúť aj bez dlhodobého fajčenia. K jedným z najrizikovejších kontaminantov patrí, vzhľadom na rozsiahle použitie v stavebnom priemysle a doprave v posledných 50 rokoch, azbest. Na Slovensku sa azbest stáva veľkou hrozbou pre bežnú populáciu.

DJI_0096-1-1-e1602766031843

Kde sa môžete stretnúť s azbestom?

Azbest nájdete takmer v každej budove postavenej pred rokom 1989. Nepodceňujte účinky tohto materiálu. Azbest stráca vplyvom času svoju životnosť a funkčnosť. Čím je jeho opotrebenie väčšie, tým výrazne narastá riziko uvoľňovania nebezpečných vlákien.

3_stabilizacia_azbestovej_eternitovej_strechy_s_postrekom_likvidacia_azbestu_zo_strechy_domu_referencia_DILMUN_SYSTEM

Nikdy neodstraňujte azbest sami!

K odstráneniu azbestu pristupujeme hlavne kvôli zdravotným rizikám, ktoré azbest spôsobuje. Príznaky ochorenia, ktoré vznikajú následkom pravidelného vdychovania azbestových vlákien sa prejavujú až 20 – 30 rokov po prvom vystavení sa účinkom azbestu.

Ďalšie služby likvidácie azbestu

Likvidácia azbestu v interiéri

Interiérové, dupronitové priečky, izolačné panely v medzistenách a stropoch, podhľady či obklady. Azbest v interiéri sa najčastejšie nachádza v starších budovách – kanceláriách, školách, škôlkach či ubytovniach.

azbest_v_boletickom_fasadnom_paneli_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia boletických panelov

Fasádny alebo boletický panel alebo systém ľahkého opláštenia stavieb. Nachádza sa najmä vo verejných budovách, budovách občianskej vybavenosti, nemocniciach, školách či škôlkach.

azbest_v_priemysle_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu v priemysle

Unimobunky, tesnenia kotlov a technologických zariadení, lávky káblových rozvodov, či protipožiarne nástreky na kovových konštrukciách. Poškodenie takýchto nástrekov počas manipulácie, údržby, opráv a demolácie, spôsobí kontamináciu okolia azbestovým prachom vo vysokých koncentráciách.

Meranie azbestu

Pozor, azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom. Odberu vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy.