Ciel Projektu

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi v rozsahu vyplneného formulára za účelom poskytovania služby. Takýto súhlas je udelený po dobu trvania obchodného vzťahu o poskytovaní služby. Kedykoľvek máte právo písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, odvolaním súhlasu obchodný vzťah zaniká. Ďalšie Vaše práva a povinnosti sa riadia zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Detaily Projecktu

Categories: Interiot Design, Tiling
Client: Awesome Company
Location: Barcelona, Spain
Surface Area: 450,000 m2
Completed: 2015
Value: $900,000
Architect: Jason & Perry

Riešenie

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi v rozsahu vyplneného formulára za účelom poskytovania služby. Takýto súhlas je udelený po dobu trvania obchodného vzťahu o poskytovaní služby. Kedykoľvek máte právo písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, odvolaním súhlasu obchodný vzťah zaniká. Ďalšie Vaše práva a povinnosti sa riadia zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povedali o nás

I’ve been happy with the services provided by Construction LLC. Scooter Libby has been wonderful! He has returned my calls quickly, and he answered all my questions.

Frankie Kao CEO of ThemeMove

Nase služby poskytujeme po celom Slovensku