Naši zákazníci z oblasti priemyslu a podnikateľských subjektov na našej práci ocenili prísne dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a ochrany zdravia pri práci.

Dôraz vždy kladieme na dodržanie postupu prác, dodržanie vnútro- firemných predpisov, organizačných smerníc zákazníka, dohodnutých zmluvných podmienok a termínov.

Počas prác striktne dbáme na ochranu zdravia ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkosti miesta, kde prebieha odborná demontáž a likvidácia materiálov s obsahom azbestu.

Spokojní klienti

  • SAG Elektrovod, a.s. - Likvidácia azbestovej krytiny z káblových roštov v interiéri elektro rozvodne v Bratislave - Petržalka. Plocha likvidovanej azbestovej krytiny cca. 100 m2.
  • SAG Elektrovod, a.s. - Likvidácia azbestovej krytiny z káblových roštov v interiéri elektro rozvodne v Trenčíne. Plocha likvidovanej azbestovej krytiny cca. 200 m2.
  • ZSE a.s. (Enermont s.r.o.). - Likvidácia azbestovej krytiny z káblových roštov v interiéri trafo stanice v Trnava. Plocha likvidovanej azbestovej krytiny cca. 650 m2.
  • Holcim (Slovensko) a. s. - CEM Turňa nad Bodvou – azbestové opláštenia budov, montáž nového opláštenia.
  • PP INVEST, s.r.o. – pekáreň Nitra .
  • Polyfunkčný dom – Bratislava Vrakuňa, likvidácia protipožiarnych nástrekov na kovových konštrukciách.
  • ZSE a.s. (Enermont s.r.o.). - Likvidácia azbestovej krytiny z káblových roštov v interiéri trafo stanice v Trnava. Plocha likvidovanej azbestovej krytiny cca. 650 m2.
  • SKLADKY a ODPADY s. r. o. – hala areál VW Bratislava, protipožiarny nástrek.

Galéria