Azbest na streche stráca vplyvom času (cca. po 30 rokoch) svoju životnosť a funkčnosť. Čím je jeho opotrebenie väčšie, tým výrazne narastá riziko uvoľňovania nebezpečných vlákien. Pri likvidácii azbestu nepodstupujte zdravotné riziko, ktoré vzniká pri neodbornej manipulácii s týmto materiálom. Obráťte sa radšej na nás, na špecializovanú firmu s desaťročnými skúsenosťami.

Zlikvidovali sme tisíce metrov štvorcových azbestocementovej krytiny (eternitu) zo striech a štítových stien domov po celom Slovensku.

 • Azbestovú strešnú krytinu nikdy nečistite od nečistôt či machu, uvoľníte pri tom množstvo mikroskopických azbestových častíc.
 • Neodporúčame takúto strechu repasovať – napríklad natierať alebo inak upravovať.
 • Azbestovú strechu nikdy nezhadzujte sami, nebezpečné vlákna preniknú bezprostredného okolia, interiéru a zamoria váš životný priestor.

Likvidácia azbestu / eternitu zo strechy

Máte na svojej streche azbest, a preto rozmýšľate nad novou? Zlikvidujeme vašu starú azbestovú strechu a nahradíme novou, z vami zvolenej strešnej krytiny. Vaša strecha bude hotová skôr a za nižšie náklady. Navyše vám garantujeme prevenciu pred prípadnými škodami zo zatečenia spôsobenými vplyvom nepriaznivého počasia počas prác.

Práce vykonávame v závislosti od konkrétnych podmienok priamo na streche alebo povale. V niektorých prípadoch používame aj lešenia alebo vysokozdvižné plošiny.

 • Najčastejšie likvidujeme strechy rodinných domov v rozsahu od 200 do 300 m2. 
 • Demontáž takejto strechy prebehla spravidla v priebehu 3 -4 dní.
 • Práce spojené s montážou novej strechy koordinujeme so strechármi a inými profesiami na danej stavbe tak, aby bol váš majetok chránený voči vplyvom nepriaznivého počasia počas rekonštrukčných prác na streche.

Spokojní klienti

Medzi našich spokojných zákazníkov patrí množstvo fyzických osôb, ktorí vďaka našej práci neboli vystavení azbestovému nebezpečenstvu počas rekonštrukčných prác, ale aj firiem a strechárov. Naši spokojní zákazníci sú po celom Slovensku a bezpečne sme pre nich zlikvidovali eternit v rozsahu od 20 m2 po veľké plochy.

 • Bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Stredná odborná škola Levice
 • 4H s.r.o.
 • HORNEX, a. s.
 • PB Systém, s.r.o.
 • Agroland Ipel, s.r.o.

Oslovte nás

  Typ subjektu: Fyzická osobaPrávnicka osoba

  Čo potrebujete riešiť?
  Naše služby poskytujeme po celom Slovensku