Likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu

Meníte strechu, rekonštruujete dom, panelák či budovu a narazili ste na azbest?

Obráťte sa s dôverou na nás. Odbornú likvidáciu všetkých typov materiálov s obsahom azbestu realizujeme po celom Slovensku pre firmy aj fyzické osoby, a to aj v interiéroch aj exteriéroch.

Čo vás čaká krok za krokom

azbest-icon-2

Demontáž materiálov s obsahom azbestu môže vykonávať len firma
so špeciálnymi oprávneniami a povoleniami.

1 Vypracujeme nezáväznú kalkuláciu. V kalkulácii je zahrnutá cena za demontáž azbestu, ako aj cena za všetky povolenia, vypracovanie dokumentácie, správne poplatky či za odvoz a likvidáciu azbestu / eternitu na skládku nebezpečného odpadu.

2 Uzatvoríme s vami zmluvu / objednávku a dohodneme si predbežné termíny začiatku a ukončenia demontáže azbestu.

3 Odsúhlasíme plán práce na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a získame povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom na okresnom úrade – odbor starostlivosti o životné prostredie. Treba počítať až s 30 dňovou lehotu na získanie povolení na odbornú demontáž materiálov s obsahom azbestu.

4 V prípade likvidácie eternitovej strešnej krytiny, najčastejšie likvidujeme strechy rodinných domov v rozsahu od 200 do 300 m2. Demontáž takejto strechy trvá 3 -4 dni.

5 Na mieste vytvoríme kontrolované pásmo, do ktorého majú povolený prístup len pracovníci v špeciálnom ochrannom oblečení s respirátormi.

6 Pred demontážou azbest najskôr zastabilizujeme špeciálnym postrekom nanášaným vysokotlakovým airless zariadením, ktorý zabráni uvoľňovaniu vlákien počas demontáže. Demontovaný azbest opatrne vložíme do nepriepustných vriec s označením „POZOR AZBEST“.

7 V prípade demontáže starej azbestovej krytiny koordinujeme práce spojené s montážou novej strechy tak, aby bol váš majetok chránený voči vplyvom nepriaznivého počasia počas rekonštrukčných prác na streche.

8 Po dokončení prác v interiéroch stiahneme špeciálnym prípravkom všetky uniknuté vlákna z ovzdušia.

9 Následne dočistíme priestor interiéru od azbestového vlákna vysávačmi s HEPA filtrami s účinnosťou viac ako 99 %.

10 Po skončení prác v interiéroch zabezpečíme kontrolné meranie a analýzu vzorky vzduchu v certifikovanom laboratóriu.

11 Zabezpečíme prepravu a likvidáciu azbestu na najbližšej skládke nebezpečného odpadu.

12 Poskytneme vám všetky dokumenty, ktoré sú potrebné napríklad pri kolaudácii nehnuteľnosti.

13 Ručíme za to, že ihneď po skončení našej práce zostáva prostredie vyčistené od tých najmenších azbestových častíc a spôsobilé pre bežný život alebo prácu.

Oslovte nás

    Typ subjektu: Fyzická osobaPrávnicka osoba

    Čo potrebujete riešiť?
    Získajte nezáväznú cenovú ponuku