Značka: Legislatíva k azbestu

Informácie na tému legislatíva k azbestu. Všetko, čo potrebujete vedieť o azbeste, jeho likvidácii a zákonoch spojených s prácou s nebezpečným odpadom.

zákony o nebezpečnom odpade s obsahom azbestu

Legislatíva upravujúca nakladanie s nebezpečným odpadom s obsahom azbestu

Zákony SR týkajúce sa nebezpečného odpadu s obsahom azbestu Zákon Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. z 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákono Zákon Národnej rady SR č.124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení […]