Výmena stúpacích rozvodov

Výmena rozvodov kanalizácie, vody a plynu

Kedy by ste mali začať uvažovať nad výmenou stúpacích rozvodov kanalizácie, rozvodov vody plynu a kúrenia?

Životnosť potrubí je cca. 30 rokov, ktorú už väčšina bytových domov a panelákov prekročila. V dôsledku opotrebovania materiálu môže dôjsť k prasknutiu alebo prehrdzaveniu starých pozinkovaných či azbestových potrubí. Výmenou zabránite vytopeniu viacerých poschodí a veľkým materiálnym škodám.

Ďalším podstatným dôvodom výmeny stúpacích rozvodov je škodlivosť azbestocementových rúr, z ktorých je vyrobené odpadové potrubie, preto je nutné ho vymeniť za potrubie z PVC alebo odhlučnené PVC.

Aké sú prvé signály, že je najvyšší čas na výmenu rozvodov?
Badateľným znakom je ustupujúci tlak potrubí a taktiež časté havárie vodovodného a kanalizačného potrubia.

Výmena kanalizačných potrubí

 • pôvodné potrubia sú najčastejšie z azbesto-cementového materiálu
 • výmenou eliminujete postupné uvoľňovanie azbestových mikročastíc
 • používame PVC potrubia HT s výrazne vyššou životnosťou a zárukou na materiál 5 rokov
 • HT potrubia podstatne znižujú hlučnosť pretekajúcej odpadovej vody

Výmena rozvodov vody

 • používame viacvrstvové plastohliníkové rúry UPONOR
 • na materiál získate záruku – až 10 rokov
 • rozvody sú vyrobené z flexibilných materiálov, čo výrazne zvyšuje ich životnosť
 • rozvody vplyvom času nekorodujú a neusádza sa v nich vodný kameň
 • vďaka ich výmene sa zvýši kvalita pitnej vody
 • prietok vody sa zrýchli až o 20%
 • dosiahnete výrazné zníženie hlučnosti

Výmena plynových potrubí

 • používame medené potrubia s vyššou životnosťou VIEGA so zárukou 5 rokov
 • materiál je odolný voči korózii a poveternostným vplyvom

K realizácii plynovej prípojky a dopojenia plynu k spotrebičom je nutný projekt. Po inštalácii plynovej prípojky (oceľ aj PE) robíme tlakovú a revíznu skúšku celého potrubia, ktorá je potrebná na vydanie plynomeru.

Ako postupujeme pri výmene stúpačiek?

Pri výmene stúpacích rozvodov dodržiavame odborné postupy. Pracujeme s normovanými a schválenými ochrannými pomôckami a s osvedčenými materiálmi, ktorých kvalita vám garantuje dlhodobú spokojnosť.

 • Otvoríme bytové jadro – zadnú stenu vo WC, zdemontujeme WC a prerazíme otvory okolo stúpacích rozvodov.
 • Zabezpečíme, aby sa v prípade manipulácie s azbestovým materiálom nešírili nebezpečné azbestové mikročastice spôsobujúce rakovinu do okolia.
 • Najskôr preto vytvoríme kontrolované vzduchotesné pásmo v ktorom prebiehajú práce a do ktorého majú prístup len oprávnené osoby.
 • Likvidovaný azbestový materiál zastabilizujeme špeciálnym postrekom, ktorý zabraňuje šíreniu azbestových častíc.
 • Odstránený azbest zabalíme do špeciálnych vriec a  odvezieme na najbližšiu skládku nebezpečného odpadu.
 • Po zneškodnení azbestu v interiéroch sa špeciálnym prípravkom stiahnu uniknuté vlákna z ovzdušia.
 • Priestor interiéru dočistíme od azbestového vlákna vysávačmi s HEPA filtrami s účinnosťou viac ako 99 %.
 • Po skončení prác zabezpečíme kontrolné meranie a analýzu vzorky vzduchu v certifikovanom laboratóriu. Vám odovzdáme protokol z merania s nameranými hodnotami.
 • Ručíme za to, že ihneď po odstránení azbestu zostáva prostredie vyčistené od tých najmenších častíc.
 • Pokračujeme demontážou vodomerov, plynomerov, plynových a vodovodných potrubí.
 • Nasleduje montáž odpadového a plynového potrubia.
 • Skontrolujeme tesnosť všetkých potrubí a vykonáme tlakové skúšky.
 • Ďalším krokom je montáž protipožiarnej ochrany, teda kombinácie protipožiarnej manžety, PUR peny a zabetónovania vybúraných prestupov medzi poschodiami.
 • Späť pripevníme pôvodné zadné umakartové steny a záchodovú misu.

Stavebné opravy pri prerobených betónových jadrách nie sú zahrnuté v cene. Cena za tieto práce je stanovená na základe obhliadky.

Certifikáty k novým stúpacím rozvodom

Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi a povoleniami nutnými k realizácii montážnych a inštalačných prác v našej ponuke.

certifikat_pipe_lifecertifikat_uponor_1certifikat_viega

K ukončeniu a odovzdaniu diela dokladáme tieto doklady:

 • revízna správa ku každej stúpačke v počte 3 ks (plyn)
 • tlaková skúška vodovodného a plynového potrubia

Vodoinštalačné a kúrenárske práce

Obráťte sa na nás aj v prípade ak potrebujete zabezpečiť:

 • montáž ústredného vykurovaniapodlahové, stenové a radiátorové kúrenie
 • dodávku a montáž plynových, kondenzačných, drevo-splyňujúcich, peletkových kotlov a kotlov na tuhé palivá a štiepku do výkonu 500kW a solárne systémy a tepelné čerpadlá
 • inštaláciu zdravotechniky – rozvody studenej vody, teplej vody, chemicky upravovanej vody, požiarnych hydrantových rozvodov
 • inštaláciu plynofikácie
 • montáž alternatívnych vykurovacích zdrojov

Referencie výmeny stúpacích rozvodov

Filter Categories
Filter - All
Boletické panely
 • Azbest v opláštení budov / boletické panely
  anemptytextlline

Cena za výmenu stúpacích rozvodov

Cenu za výmenu stúpacích rozvodov vieme stanoviť na základe osobnej konzultácie a obhliadky.

Vyplňte preto tento formulár a my sa vám ozveme späť.

  Meno a priezvisko

  Firma - vyplňte, ak zadávate dopyt v mene právnickej osoby

  Telefón

  E-mail

  Mesto

  Vaša správa

  Chceme vás ubezpečiť, že vaše údaje budú použité len pre účely spätného kontaktovania a nebudú využívané pre ďalšie komerčné a marketingové spracovanie.

  POVINNÉ - odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi v rozsahu vyplneného formulára za účelom poskytovania služby. Takýto súhlas je udelený po dobu trvania obchodného vzťahu o poskytovaní služby. Kedykoľvek máte právo písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, odvolaním súhlasu obchodný vzťah zaniká. Ďalšie Vaše práva a povinnosti sa riadia zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.