Azbestové stúpacie rozvody sa nachádzajú v starších typoch panelových bytových domov v podobe kanalizačných, odpadových potrubí.

Naša spoločnosť sa zameriava na odstránenie a likvidáciu azbestocementových kanalizačných potrubí, ale aj na kompletnú výmenu stúpacích rozvodov. Teda rozvodov kanalizácie, vody a plynu.

Spokojní klienti

  • SBDO Pezinok, 24 bytov, Bratislavská Pezinok, demontáž AZC odpadového kanalizačného potrubia.
  • Radmil CZ, s.r.o., 64 bytov, Bratislavská, Holíč, demontáž AZC odpadového kanalizačného potrubia.
  • Techmontstav BA spol. s r. o., 13 bytov, „Dom seniorov“ Polereckého 2, Bratislava, demontáž AZC odpadového kanalizačného potrubia.
  • Štefan Szőllősy FINAL – BAU, 18 bytov, Rustaveliho Bratislava, demontáž AZC odpadového kanalizačného potrubia.
  • HERACLE s.r.o., 48 bytov, Čiližská Bratislava, demontáž AZC odpadového kanalizačného potrubia.
  • Stabar SPOL s.r.o., 32 bytov, Pod Hájom, Dubnica nad Váhom, komplexná výmena stúpačiek kanalizácia, voda, plyn, ležatý rozvod
  • Stabar SPOL s.r.o., 56 bytov, Na Hlinách Trnava komplexná výmena stúpačiek kanalizácia, voda, plyn, ležatý rozvod

Galéria