Rekonštrukcie striech s likvidáciou azbestu.

Spokojní klienti

  • Misijný dom Matky Božej - Administratívne budova v Nitre. Demontáž azbestovej krytiny a dodávka strešnej krytiny a odkvapového systému. Plocha strechy cca. 1 150 m2.
  • Hornex a.s. - Noclaháreň Depaul v Bratislave - Ružinov. Demontáž azbestovej krytiny a následne pokládka strešnej krytiny a montáž odkvapového systému. Plocha strechy cca. 1 500 m2.
  • FEDSTAV - Ovčín na PD vo Východnej. Demontáž azbestovej krytiny a následne pokládka PS strešného panelu, trapézového plechu a montáž odkvapového systému. Plocha strechy cca. 1 050 m2.

Galéria