Zlikvidovali sme tisíce metrov štvorcových azbestocementových dosiek (eternitu) zo striech a štítových stien domov po celom Slovensku.

Práce sme vykonávali v závislosti od konkrétnych podmienok priamo na streche alebo povale. V niektorých prípadoch sme použili lešenia alebo vysokozdvižné plošiny.

Medzi našich spokojných zákazníkov patrí množstvo občanov – fyzických osôb, ktorí vďaka našej práci neboli vystavení azbestovému nebezpečenstvu počas rekonštrukčných prác. Naši spokojní zákazníci sú po celom Slovensku a bezpečne sme pre nich zlikvidovali eternit v rozsahu od 20 m2 po veľké plochy.

  • Najčastejšie likvidujeme strechy rodinných domov v rozsahu od 200 do 300 m2. 
  • Demontáž takejto strechy prebehla spravidla v priebehu 1 -2 dní.
  • Koordinujeme práce spojené s montážou novej strechy tak, aby bol váš majetok chránený voči vplyvom nepriaznivého počasia počas rekonštrukčných prác na streche.

Spokojní klienti

  • Stredná odborná škola Levice - azbestocementová strešná krytina.
  • Euro EcoInvest s.r.o. – Poľnohospodárske družstvo Východná, cca 1200 m2 azbestocementová strešná krytina (vlnovkový eternit)./
  • Axima SK, s.r.o. - sklad v Zlatých Moravciach, cca 700 m2 azbestocementová strešná krytina (vlnovkový eternit).
  • 4H s.r.o. - Bratislava – Staré mesto, cca 200 m2 azbestocementová (eternitová) štítová stena.
  • Stabar s.r.o. - Likvidácia azbestovej krytiny na objekte mestský dom vo výške cca 15 m v Trenčíne. Plocha likvidovanej azbestovej krytiny cca. 600 m2.
  • MTM systém s.r.o. - Bratislava – Rača, cca 100 m2 azbestocementová (eternitová) štítová stena.

Galéria