Pri likvidácii priečok v interiéroch vždy kladieme dôraz na vyčistenie priestoru tak, aby sa po skončení prác na mieste nenachádzali azbestové vlákna a aby priestor bol po skončení prác bezpečný na pohyb ľudí. Pri prácach používame špeciálne zariadenie na čistenie vzduchu s HEPA filtrami.

Spokojní klienti

  • DAG SLOVAKIA, a. s. – Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava.
  • TU A. Dubčeka v Trenčíne - Plocha likvidovaných azbestových priečok cca. 250 m2.

Galéria