Máme skúsenosti s demontážou fasádnych panelov aj počas plnej prevádzky budovy. Zabezpečujeme taký postup prác, aby nebolo ohrozené zdravie pracovníkov a návštevníkov budovy.

Spokojní klienti

  • PP INVEST, s.r.o. – Poliklinika Nitra.
  • DILMUN SYSTEM CZ, s.r.o. – SOŠ Velešín.

Galéria