Azbest sa v priemyselných stavbách najčastejšie vyskytuje v

 • protipožiarnych nástrekoch na kovových konštrukciách,
 • tesneniach kotlov a technologických zariadení,
 • lávkach káblových rozvodov,
 • strešných krytinách,
 • interiérových priečkach a podhľadoch,
 • unimobjektoch.

Likvidácia azbestu v priemysle

Naši zákazníci z oblasti priemyslu a podnikateľských subjektov na našej práci ocenili prísne dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a ochrany zdravia pri práci.

Kladieme vysoký dôraz na dodržanie:

 • postupu prác,
 • vnútro-firemných predpisov,
 • organizačných smerníc zákazníka,
 • dohodnutých zmluvných podmienok a termínov.

Počas prác striktne dbáme na ochranu zdravia ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkosti miesta, kde prebieha odborná demontáž a likvidácia materiálov s obsahom azbestu.

Spokojní klienti

 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Holcim (Slovensko) a. s. – CEM Turňa nad Bodvou
 • Pfeiffer SK s.r.o.
 • SLOVNAFT, a.s.
 • HYDROEKOL, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Siemens s.r.o.

Oslovte nás

  Typ subjektu: Fyzická osobaPrávnicka osoba

  Čo potrebujete riešiť?
  Naše služby poskytujeme po celom Slovensku