Fasádny alebo boletický panel, inými slovami systém ľahkého opláštenia stavieb je u nás pomerne rozšírený, najmä pri verejných budovách, budovách občianskej vybavenosti, nemocniciach, školách či škôlkach. Z vonkajšej strany ho tvorí farebný sklenený panel, pričom jeho vnútorná časť pozostáva z azbesto-cementových dosiek. V súčasnosti tento systém nezodpovedá tepelno-technickým normám a požiadavkám. Oveľa horšie však je, že tieto panely sú v havarijnom, až dezolátnom stave. Do objektov zateká a pri postupujúcej erózii použitých materiálov sa do bezprostredného okolia a ovzdušia uvoľňujú azbestové vlákna.

Likvidácia azbestu z fasádnych / boletických panelov

S demontážou fasádnych panelov máme skúsenosti aj počas plnej prevádzky budovy. Zabezpečujeme taký postup prác, aby nebolo ohrozené zdravie pracovníkov a návštevníkov budovy. Pri demontáži fasádnych panelov dbáme hlavne na to, aby sa počas sanačných prác azbestové vlákna nedostali dovnútra budovy.

 • Pri likvidácii azbestu z boletických fasádnych panelov je vytvorené uzatvorené kontrolované pásmo, pričom budova je zabezpečená tak, aby bolo ochránené verejné zdravie.
 • Po celú dobu sanácie je vytvorený podtlak, ktorý zaisťujú výkonné odsávače vybavenými hepafiltrami pre odfiltrovanie aj tých najmenších azbestových vlákien.
 • Po demontovaní a odvoze azbestu z priestoru budovy prebieha dekontaminácia vysokovýkonnými vysávačmi s hepa fitrami, ktoré zvnútra budovy odstránia aj tie najmenšie vlákna.
 • Po ukončení sanácie azbestu vykonáme kontrolné meranie koncentrácie respirabilných vlákien.

Spokojní klienti

 • PP INVEST, s.r.o.
 • AZBESTOP a.s.
 • TREPART s.r.o.

Oslovte nás

  Typ subjektu: Fyzická osobaPrávnicka osoba

  Čo potrebujete riešiť?
  Naše služby poskytujeme po celom Slovensku