Vo vnútri budov môžete na azbest naraziť v rôznych podobách.

 1. Obklady, dupronitové priečky, podhľady, izolácie. Najčastejšie ide o interiérové priečky, izolačné panely v medzistenách a stropoch. Môžete sa s nimi stretnúť v starších budovách – kanceláriách, školách, škôlkach či ubytovniach. Najčastejšie zloženie dupronitových priečok je azbestová doska – sklená vata – azbestová doska.
 2. Bytové domy – tu sa azbest najčastejšie nachádza v stropných podhľadoch vo vstupných vestibuloch a spoločných priestoroch a pivniciach. Ďalej azbest môžeme nájsť na balkónoch alebo vo forme rôznych izolačných a obkladových dosiek, buď po obvode alebo v základoch domu.
 3. Stúpacie rozvody, ktoré sa nachádzajú sa najmä v starších typoch panelákov v podobe kanalizačných rúr a ventilačných šachiet. V dôsledku ich opotrebenia dochádza často k haváriám potrubia a veľkým škodám na bytovom dome.

Likvidácia azbestu v interiéroch

Pri likvidácii azbestu v interiéroch vždy kladieme dôraz na vyčistenie priestoru tak, aby sa po skončení prác na mieste nenachádzali azbestové vlákna a aby priestor bol po skončení prác bezpečný na pohyb ľudí.  Pri likvidácii azbestových materiálov v spoločných priestoroch bytových domoch vždy koordinujeme práce so zástupcami obyvateľov domu a je pre nás najvyššou prioritou, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľov.

 • Práce vykonávame v uzatvorenom kontrolovanom pásme s vytvoreným podtlakom.
 • V kontrolovanom pásme používame špeciálne zariadenie na odsávanie azbestového prachu a čistenie vzduchu.
 • Po ukončení prác priestor, kde prebiehala sanácia azbestu dekontaminujeme vysokovýkonnými vysávačmi s HEPA filtrami.
 • Na záver vykonáme záverečné kontrolné meranie koncentrácie respirabilných vlákien.

Spokojní klienti

 • Bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • KACZER s.r.o.
 • PP INVEST, s.r.o.
 • Eurostav Slovakia, s. r. o.
 • Techmontstav BA spol. s r. o.
 • EURO-BUILDING, a.s.

Oslovte nás

  Typ subjektu: Fyzická osobaPrávnicka osoba

  Čo potrebujete riešiť?
  Naše služby poskytujeme po celom Slovensku