V bytových domoch sa azbest najčastejšie nachádza:

  • v stropných podhľadoch vstupných vestibulov, v spoločných priestoroch či pivniciach,
  • na balkónoch
  • v podobe rôznych izolačných a obkladových dosiek, buď po obvode alebo v základoch domu.

Pri likvidácii azbestových materiálov v spoločných priestoroch bytových domoch vždy koordinujeme práce so zástupcami obyvateľov domu. Dôležitou súčasťou prác je dekontaminácia spoločných priestorov v interiéroch bytového domu tak, aby bol priestor bezpečný pre pobyt ľudí.

Spokojní klienti

  • MONTY Pro spol. s r.o. – Námestie Hraničiarov, Bratislava, cca 350 m2 azbestové stropné podhľady vo vestibule.
  • E - RAN Slovakia spol. s r.o. – Pod Hájom, Dubnica nad Váhom, cca 600 m2 azbestové stropné podhľady v spoločných priestoroch.
  • E - RAN Slovakia spol. s r.o. – Morovnianska, Handlová, cca 500 m2 azbestové stropné podhľady v spoločných priestoroch.
  • Spokojné bývanie, s.r.o. – Kríkova ul., Bratislava, cca 800 m2 azbestových stropných podhľadov.
  • Marek ČONKA – stavebné práce - Likvidácia azbestových fasádnych a obkladových azbestových dosiek ako aj okien na medziposchodiach a v spoločných priestoroch bytového domu v Liptovskom Mikuláši. Plocha likvidovaných azbestových materiálov cca. 350 m2.
  • KACZER s.r.o. - Likvidácia azbestovej krytiny z balkónov obytných domov v Zlatých Moravciach, Nitra, Levice.

Galéria