Likvidácia azbestu v interiéri

Kvalita bez kompromisov.
Preberáme zodpovednosť za dokonalé odstránenie azbestu z interiérov budov. Svojou prácou chránime zdravie nielen svojich pracovníkov, ale aj zdravie ostatných užívateľov z radov verejnosti, ktorým má daná budova slúžiť po ukončení rekonštrukcie. 

Docistovanie priestoru

Ako postupujeme pri likvidácii azbestu v interiéroch?

Prípravná fáza

Na získanie povolení pre odbornú demontáž materiálov s obsahom azbestu treba rátať s 30 dňovou lehotu.

Likvidácia azbestu

Práce vykonávame v uzatvorenom kontrolovanom pásme s vytvoreným podtlakom. V kontrolovanom, verejnosti neprístupnom pásme, používame špeciálne zariadenie na stabilizáciu azbestových častíc, odsávanie azbestového prachu a čistenie vzduchu.

Bezpečie je prioritou

Pri likvidácii azbestu v interiéroch vždy kladieme dôraz na vyčistenie priestoru tak, aby sa po skončení prác na mieste nenachádzali azbestové vlákna a aby bol priestor bezpečný na pohyb ľudí a nebolo ohrozené verejné zdravie.

Dôsledná dekontaminácia

Po ukončení prác priestor, kde prebiehala sanácia azbestu, toto miesto dekontaminujeme vysokovýkonnými vysávačmi s HEPA filtrami. Na záver vykonáme záverečné, vysokocitlivé kontrolné meranie koncentrácie respirabilných vlákien.

Bezplatná konzultácia

Cenu stanovujeme na základe m2 a náročnosti likvidácie v interiéroch budov.

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

Cena závisí od nutnosti stavby pomocného lešenia, opláštenia budovy ci vzdialenosti od najbližšej skládky nebezpečného odpadu.

Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Doplňujúce informácie napr. metráž, typ azbestu, atď.
Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Doplňujúce informácie napr. metráž, typ azbestu, atď.

Vo vnútri budov môžete na azbest naraziť v rôznych podobách

Najčastejšie ide o interiérové, dupronitové priečky, podhľady, obklady, izolačné panely v medzistenách a stropoch.

Môžete sa s nimi stretnúť v starších verejných budovách postavených pred rokom 1990, ktoré sa využívajú na účely ako kancelárie, školy, škôlky, ubytovne či domovy sociálnych služieb.

V starších bytových domoch sa azbest najčastejšie nachádza v stropných podhľadoch vo vstupných vestibuloch, spoločných priestoroch a v pivniciach, ale aj na balkónoch alebo vo forme rôznych izolačných a obkladových dosiek, buď po obvode alebo v základoch domu.

Stúpacie rozvody, ktoré sa nachádzajú najmä v starších typoch panelákov v podobe kanalizačných rúr a ventilačných šachiet. V dôsledku ich opotrebenia dochádza často k haváriám potrubia a veľkým škodám na bytovom dome.

kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem
kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem

O NÁS

O NÁS

Žite bez strachu o svoje zdravie. Odovzdáme vám bezpečný priestor vyčistený od tých najmenších abzestových vlákien.

 

Žite bez strachu o svoje zdravie. Odovzdáme vám bezpečný priestor vyčistený od tých najmenších abzestových vlákien.

Meranie pritomnosti azbestu

Meranie prítomnosti azbestu

Nie ste si istí, či ide o azbest?

Zabezpečujeme odber a analýzu vzoriek vzduchu a sporného materiálu, ktorá odhalí prítomnosť nebezpečných azbestových vlákien.

  • Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu spracováva akreditované laboratórium podľa platných noriem EÚ.
  • Odber vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy. Obery môže vykonávať len akreditovaná osoba.
  • Výsledkom analýzy je protokol akceptovaný slovenskými úradmi.
  • Protokol je platný a akceptovaný v rámci celej EÚ.
  • Primeraná cena a doba analýzy (doba od odberu vzorky po protokol z laboratória).

Referencie od našich zákazníkov

Výborná komunikácia s manažérmi, ale aj s pracovníkmi na stavbe.
Tomáš Brečka, IZOLA Košice
Veľmi dobrá a kvalitná robota..
STAVSTROJ združenie s. r. o.

Partneri

Chcete vedieť viac?

dilmun-likvidacia-eternitu2

Syndróm chorých budov – nepodceňujte riziko azbestu

EÚ začína zavádzať novú legislatívu o prítomnosti azbestov v budovách na predaj. Slovensko zatiaľ nie.
Nový zákon umožňuje predaj len takých nehnuteľností, z ktorých bol azbest odstránený. Na Slovensku zatiaľ táto legislatíva nie je zavedená.

likvidacia_azbestovej_strechy_detail_dilmunsystem

Pri rekonštrukcii budov môže dôjsť ku kontaminácii azbestom

Najväčšie riziko kontaminácie predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. V školách a škôlkach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch, kancelárskych či administratívnych budovách, ktoré boli postavené pred rokom 1990 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná.

cigareta_rakovina_pluc-1024x648-1

Rastie výskyt rakoviny pľúc u ľudí, ktorí nikdy nefajčili

V dôsledku zvýšeného výskytu karcinogénov v prostredí sa rakovina pľúc môže vyvinúť aj bez dlhodobého fajčenia. K jedným z najrizikovejších kontaminantov patrí, vzhľadom na rozsiahle použitie v stavebnom priemysle a doprave v posledných 50 rokoch, azbest. Na Slovensku sa azbest stáva veľkou hrozbou pre bežnú populáciu.

Ďalšie služby

azbest_na_streche_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu na streche

Eternit na strechách nájdete vo vlnitej podobe alebo v podobe hladkej krytinovej škridle, v rôznych farebných variantoch. Okrem striech môže byť eternit umiestnený aj ako obklad na fasádach domov.

azbest_v_boletickom_fasadnom_paneli_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia boletických panelov

Fasádny alebo boletický panel alebo systém ľahkého opláštenia stavieb. Nachádza sa najmä vo verejných budovách, budovách občianskej vybavenosti, nemocniciach, školách či škôlkach.

azbest_v_priemysle_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu v priemysle

Unimobunky, tesnenia kotlov a technologických zariadení, lávky káblových rozvodov, či protipožiarne nástreky na kovových konštrukciách. Poškodenie takýchto nástrekov počas manipulácie, údržby, opráv a demolácie, spôsobí kontamináciu okolia azbestovým prachom vo vysokých koncentráciách.

Meranie pritomnosti azbestu

Meranie azbestu

Pozor, azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom. Odberu vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@dilmunsystem.sk