prerobené stúpacie rozvody

prerobené stúpacie rozvody