azbestova_strecha_1 (3)

eternitová strecha - šindel

Napísať alebo odpovedať na komentár