Kategória: Azbest

Informácie na tému likvidácia azbestu. Všetko, čo potrebujete vedieť o azbeste, jeho likvidácii a zákonoch spojených s prácou s nebezpečným odpadom.

Prečo je na Slovensku azbest taký rozšírený?

Azbest sa veľmi často využíval v stavebníctve kvôli jeho výborným izolačným a protipožiarnym vlastnostiam. Je tvorený nevodivými vláknami odolnými voči teplu, ohňu a chemickým látkam. Z dôvodu jeho širokej využiteľnosti, bol v minulosti masívne používaný v mnohých stavebných a priemyselných odvetviach bez ohľadu na jeho vysoko škodlivé účinky na zdravie. Častokrát sa s ním teda [...]

Zákony a legislatíva – likvidácia azbestu

Zákony SR týkajúce sa nebezpečného odpadu s obsahom azbestu ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR č. 355/2007 Z. z. z 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 103/2015 Z. z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR č.124/2006 z 2. februára [...]
×
Oslovte nás

Oslovte nás

Typ subjektu: Fyzická osobaPrávnicka osoba

Čo potrebujete riešiť?