Blog

zákony o nebezpečnom odpade s obsahom azbestu

Legislatíva upravujúca nakladanie s nebezpečným odpadom s obsahom azbestu

Zákony SR týkajúce sa nebezpečného odpadu s obsahom azbestu Zákon Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. z 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákono Zákon Národnej rady SR č.124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení […]

SNR-ISO-9001 14001 18001

Integrovaný manažérsky systém

My, spoločnosť DILMUN SYSTEM, s.r.o. spolu s našimi zamestnancami sme sa rozhodli prijať nasledujúcu politiku: Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie služieb: likvidácia azbestových materiálov výmena stúpacích rozvodov stavebná činnosť v interiéri exteriéri budov Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality našej práce pri súčasnom dodržiavaní platnej legislatívy. Naše služby budeme realizovať na vysoko odbornej úrovni s orientáciou na […]