22/01

Najrozsiahlejšia sanácia azbestu v histórii Českej republiky za poslednú dekádu

Na pražskom Žiskove prebieha najvýznamnejšia sanácia azbestu v histórii krajiny. Ľudia, ktorí sa už pred začatím demolácie obávali úniku azbestu z objektu, však môžu byť pokojní. Podľa vykonaných meraní sa škodlivé častice neuvoľňujú do okolitého ovzdušia.

28/11

Azbest v našich lesoch: Hrozba, ktorú nemôžeme ignorovať.

Ani naše lesy nie sú imúnne voči nezodpovednosti niektorých jedincov. Les nie je miesto pre odpadky, no stále sa nájdu tí, ktorí to ignorujú. Pracovníci organizácie Mestské lesy Bratislava nedávno objavili nelegálnu skládku azbestových strešných krytín v oblasti s vysokou úrovňou ochrany.

25/05

Pražskí hygienici pravidelne kontrolujú práce na odstraňovaní azbestu v komplexe budov bývalej ÚTB v Prahe. Za posledných päť týždňov vykonali tri podrobné kontroly.

Kontroly boli zamerané na ochranu zdravia pracovníkov, dokumentáciu a vzorky obkladov budov. Ani jedna vzorka neobsahovala žiadny z možných typov azbestu napr. chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, anthophyllite.

24/05

Hodnoty vzoriek vonkajšieho ovzdušia odobratých v jednej z budov bývalého areálu ÚTB v Prahe, kde sa odstraňujú materiály obsahujúce azbest, sú vyhovujúce

Pražská Hygienická stanica neohlásene kontrolovala odstraňovanie azbestu v budove bývalých telekomunikácií na Olšanskej ulici. Zamerala sa najmä na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a meraní. Výsledky preukázali účinnosť zariadení a bezpečnú prácu s azbestom. V kontrolách sa bude pokračovať aj naďalej.

24/05

Pražskí hygienici pri prvej kontrole bývalej budovy Ústredných telekomunikácií na Olšanskej ulici, kde sa budú odstraňovať materiály obsahujúce azbest

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu v ÚTB sa začne v januári s dôkladnými bezpečnostnými opatreniami a dekontaminačnými komorami na mieste. Merania a kontroly sú neustále pod dohľadom hygienikov, zabezpečujúc minimálne riziko pre zdravie.

24/05

Pražskí hygienici budú prísne kontrolovať odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest z bývalej budovy Ústredných telekomunikácií na Olšanskej ulici v Prahe 3

Na pražskom Žižkove sa začne odstraňovanie azbestu z komplexu bývalej Ústrednej telekomunikačnej budovy (ÚTB) na Olšanskej ulici. Práce budú pod dohľadom pražskej Hygienickej stanice a budú prebiehať postupne v rôznych budovách ÚTB.

09/03

Ako môže projektant zachrániť navyšovanie rozpočtu pri rekonštrukcii verejnej budovy?

Ako môže projektant zachrániť navyšovanie rozpočtu pri rekonštrukcii verejnej budovy? Zvýšenou pozornosťou pri vypracovaní projektu obnovy budovy v prípade, ak sa predpokladá prítomnosť nebezpečného odpadu – azbestu, sa môžete vyhnúť nepredpokladaným situáciám počas rekonštrukcie, ktoré by mohli navýšiť či prekročiť rozpočet. Pôvodná projektová dokumentácia nestačí Pri revitalizácii verejných a administratívnych budov...

15/10

Pri rekonštrukcii budov môže dôjsť ku kontaminácii azbestom

Najväčšie riziko kontaminácie predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. V školách a škôlkach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch, kancelárskych či administratívnych budovách, ktoré boli postavené pred rokom 1990 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná.