stabilizácia štítovej steny z azbestu pred demontážou

štítová stena z azbestu

Napísať alebo odpovedať na komentár