marec 12 2019 0comment
stabilizacia_azbestu_1

4 dôvody, prečo by ste si nemali azbestovú strechu zhadzovať sami

Prakticky nezničiteľné azbestové vlákna číhajú na strechách po celom Slovensku. Demontovať starú azbestovú / eternitovú strechu svojpomocne predstavuje veľké zdravotné riziko pre vás a vašich najbližších.

Pri nesprávnej manipulácii sa do okolia uvoľňujú nebezpečné mikroskopické vlákna, ktoré sa dostávajú do pľúc a spôsobujú rôzne respiračné choroby – napríklad azbestózu či rôzne formy rakoviny.

Trvá až 30 rokov, kým rakovina prepukne a nie je na ňu liek. V Európe je ročne zaznamenaných 1 000 až 1 200 nových prípadov rakoviny spôsobenej azbestom.

Azbest je ohrozenie pre celú rodinu. Vlákna, ktoré sa zachytia na oblečení, zostávajú vo vašom bezprostrednom okolí. Týchto vlákien sa nezbavíte ani po praní. Vdýchnuť ich môžete napríklad aj pri žehlení oblečenia použitého pri neodbornej likvidácii azbestu.

 

Prečo by ste nemali manipulovať s azbestom sami?

1.  Azbest je zdroj kontaminácie životného prostredia. Demontované a poškodené eternitové strechy často končia na nelegálnych skládkach, odkiaľ sa uvoľnené vlákna šíria do okolia a naďalej predstavujú zdravotné riziko pre širokú verejnosť. Azbest / eternit môžu na skládky nebezpečného odpadu vyvážať len firmy s oprávnením a príslušnými povoleniami.

2. Za nedodržanie predpísaného postupu pri likvidácii, hrozia za azbest vysoké pokuty. Zákon č. 79/2015 o odpadoch hovorí, že občanovi, ktorý by nakladal svojvoľne s nebezpečným odpadom a uložil by ho na čiernej skládke, hrozí pokuta do 2 500 EUR a následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou na jeho náklady (čo je oveľa drahšie, ako samotná pokuta), pričom by sa mohol vystaviť aj trestnému stíhaniu za ohrozenie verejného zdravia.

3. Azbest je časovaná bomba, ktorá ohrozuje vaše zdravie a zdravie vašich najbližších. Mikroskopické vlákna z poškodenej starej eternitovej strechy zostávajú v bezprostrednom okolí, zachytávajú sa na oblečení, zariadení, kobercoch. Bežným vysávaním sa ich nezbavíte. Stále sa víria a vy ich dýchate.

4. Pretože myslíte na zdravie svojich blízkych a cítite ekologickú zodpovednosť.

 

Kedy už je najvyšší čas na likvidáciu eternitovej / azbestovej strechy?

Ak má vaša eternitová strecha viac ako 20 rokov. Po takomto čase začína azbestová krytina vďaka poveternostným vplyvom zvetrávať a rozpadávať sa.

Ak vidíte, že sa eternitová strecha láme alebo je inak mechanicky poškodená.

 

Ako to robíme my?

Vypracujeme nezáväznú kalkuláciu. V kalkulácii je zahrnutá cena za demontáž azbestu, ako aj cena za všetky povolenia, vypracovanie dokumentácie, správne poplatky či za odvoz a likvidáciu azbestu / eternitu na skládku nebezpečného odpadu.

Uzatvoríme s vami zmluvu / objednávku a dohodneme si predbežné termíny začiatku a ukončenia demontáže azbestu.

Odsúhlasíme plán práce na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a získame povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom na okresnom úrade – odbor starostlivosti o životné prostredie. Treba počítať až s 30 dňovou lehotu na získanie povolení na odbornú demontáž materiálov s obsahom azbestu.

Najčastejšie likvidujeme strechy rodinných domov v rozsahu od 200 do 300 m2. Demontáž takejto strechy trvá 1 -2 dni.

Vytvoríme kontrolované pásmo, do ktorého majú povolený prístup len pracovníci v špeciálnom ochrannom oblečení s respirátormi.

Pred demontážou najskôr eternitovú strechu zastabilizujeme špeciálnym postrekom nanášaným vysokotlakovým airless zariadením, ktorý zabráni uvoľňovaniu vlákien počas demontáže. Demontovanú azbestovú krytinu opatrne vložíme do nepriepustných vriec s označením „POZOR AZBEST“.

Koordinujeme práce spojené s montážou novej strechy tak, aby bol váš majetok chránený voči vplyvom nepriaznivého počasia počas rekonštrukčných prác na streche.

Zabezpečíme prepravu a likvidáciu eternitu na najbližšiu skládku nebezpečného odpadu.

Poskytneme vám všetky dokumenty, ktoré sú potrebné napríklad pri kolaudácii nehnuteľnosti.

 

Pre viac informácií o likvidácii azbestu kliknite sem

Nechajte si vypracovať nezáväznú kalkuláciu

  +421 917 400 004
info@dilmunsystem.sk